SLU-nyhet

Se filmen från R/V Sveas namngivning

Publicerad: 19 mars 2020
Kronprinsessan Victoria krossar en flaska mot forskningsfartyget Sveas stäv. Foto: Sofia Bureborn, SLU

På söndag 22 mars är det världsvattendagen och den 25 mars är det ett halvår sedan Kronprinsessan Victoria gav forskningsfartyget Svea sitt namn i ett soligt Lysekil. Det firar vi med att återuppleva höstens stora evenemang med vackra tal, tonsäkra trumpeter och en flaska som resolut krossas mot Sveas stäv.

Hösten 2019 togs Sveriges nya forskningsfartyg, Svea i bruk. Sedan dess har SLU och SMHI använt fartyget under nio expeditioner i Östersjön och Västerhavet. SLU:s institution för akvatiska resurser (SLU Aqua) har visionen starka fiskbestånd i friska vatten. SMHI arbetar under devisen från provtagning till kunskap. Gemensamt för dem båda - och för SGU och Stockholms universitet som snart kommer ombord - är att Svea är ett viktigt redskap i arbetet för en hållbar havsmiljö.

Världsvattendagen och SLU Vattenforum

Den 22 mars är FN:s världsvattendag. Årets tema är vatten och klimatförändringar och hur de två hänger samman. Just hur havet och dess invånare påverkas av ett förändrat klimat studeras av organisationerna som använder Svea. 

Men på SLU händer mycket mer än så. Vi har samlat all vattenrelaterad forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys som bedrivs på universitetet i SLU Vattenforum. Målet är att facilitera och kommunicera forskning, utbildning och miljöanalys som har anknytning till vatten.

Se Svea på Havets Hus och Skansen

Under våren har SLU lånat ut modeller av Svea till Havets Hus i Lysekil och Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm. Nu kan du både se fartyget och uppleva det invändigt genom en virtuell rundtur som finns tillgänglig på surfdatorer på båda ställena.

Återupplev namngivningen

Låt oss nu återuppleva en dag av framtidstro, flaggor och en flaska som krossas mot fartyget. En del av förhoppningarna har redan infriats men resan med Svea har knappt börjat.

Forskningsfartyget Svea får sitt namn av Kronprinsessan Victoria

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum

Relaterade sidor:


Kontaktinformation