SLU-nyhet

Erik Degerman fick Sportfiskarnas hederstecken i guld

Publicerad: 22 maj 2020
Foto på Erik Degerman vid Trappstegsforsarna

Erik Degerman, miljöanalytiker vid SLU:s institution för akvatiska resurser, har fått Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: hederstecknet i guld. Han tilldelas detta för sina mångåriga forskningsinsatser för vattenmiljö och fiskevård. Utdelningen meddelades i samband med förbundets digitala kongress den 13 maj.

Erik Degerman var anställd vid Fiskeriverkets forskningsavdelningar från slutet av 1970-talet fram tills dess att myndigheten ombildades 2011, då hans tjänst överfördes till Sveriges lantbruksuniversitet. Här har han varit verksam vid sötvattenslaboratoriets kontor i Örebro, institutionen för akvatiska resurser.

Bland de forskningsfrågor som Erik Degerman har arbetat med finns de grunda havsvikarnas betydelse som lek- och uppväxtområde för fiskbestånden, försurningens påverkan av sjöar och vattendrag och kalkningens betydelse för att rädda dessa undan försurningsdöden, det storskaliga skarpsillsfiskets påverkan på kustlekande torskbestånd samt åtgärder för att bevara och restaurera lax- och öringbestånd.

Så här skriver Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund ("Sportfiskarna") om Erik Degerman i ett pressmeddelande den 20 maj:

"Han har forskat om och uppmärksammat viktiga miljöfrågor om våra vattenekosystem och fiskbestånd. Eriks stora insats har varit att på ett unikt pedagogiskt sätt förklara komplicerade samband i ekosystemen, hur miljöpåverkan och fiske påverkar de känsliga ekosystemen och vad som kan göras för att återställa dessa genom åtgärder som förbättrar vattenkvalitén, den fysiska miljön i och runt våra sjöar, vattendrag och kustområden samt hur bestämmelser för fiske bör utformas.

Erik har även varit en av Sveriges mest produktiva forskare i alla tider i framtagandet av vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker. Hans unika pedagogiska fallenhet för att förklara svåra samband på ett enkelt sätt och det personliga engagemanget har gjort honom till en av Sveriges mest uppskattade föredragshållare och författare till populärvetenskapliga rapporter och böcker inom området sportfiske och fiskevård.

För dessa insatser tilldelar vi Erik Degerman Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld."

Se pressmeddelande från Sportfiskarna:
https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/9956/Tre-tungt-meriterade-fick-guldn%C3%A5len