SLU-nyhet

Avstånd i havslandskapet avgör om unga fiskar når fram till korallreven

Publicerad: 18 juni 2020
Stim med färgglada fiskar

Hur olika miljöer är fördelade i havslandskapet och hur långt det är mellan viktiga rekryterings- och födområden har stor betydelse för hur långt och vart fiskar kan simma. I ett tropiskt havslandskap i Mocambique fann ett internationellt forskarteam att antalet fiskar som nyttjar andra habitat än korallrev drastiskt minskade när avståndet mellan dessa områden var längre än 8 km. Detta gällde framförallt mellan sjögräsområden och korallrev.

- Vi fann också att fiskar som nyttjar mangroveträsk som uppväxtområden inte fanns överhuvudtaget på korallrev som låg 80km bort. Våra resultat tyder på att det finns vissa tröskelavstånd inom havslandskapet som styr hur långt ungfisken kan simma. Denna information blir en viktig pusselbit i den lokala förvaltningen av fiskeresurser, säger Charlotte Berkström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Hur långt simmar en "tonåring"?

Många korallrevsfiskar växer upp på andra ställen än korallrev, där det finns gott om mat och skydd, innan de som tonåringar simmar till korallreven för att ansluta sig till den vuxna populationen. Denna vandring då fisken simmar och byter miljö under uppväxten kallas ontogentisk migration. Detta är vanligt förekommande och krånglar till det när man vill förvalta korallrevssystemen.

- Tidigare har man bara fokuserat på själva korallreven och inte på de närliggande och viktiga områdena som förser korallreven med ung fisk. Det är nödvändigt att ha ett mer holistiskt perspektiv där man tänker på havslanskapet som ett länkat system där inte bara fisk utan även andra organismer, material och näring rör sig mellan områden, säger Charlotte Berkström.

Öde sandlandskap - en barriär för migration

Enligt Charlotte Berkström och henne kolleger är det inte bara avstånd som är avgörande för hur långt en ung fisk kan simma, utan även stora områden av sand eller djupa bottnar kan fungera som barriärer.

-Att som en några centimeter stor fisk simma över ett öde sandlanskap eller öppet djupt vatten där man inte kan gömma sig är inte särskilt säkert. Stora fiskar och hajar lurar runt reven eller sjögräsängarna och attackerar snabbt en ensam liten fisk, säger Charlotte Berkström  

Artikeln har publicertas i den vetenskapliga tidskriften Ecography och kan läsas här (open access): Thresholds in seascape connectivity: the spatial arrangement of nursery habitats structure fish communities on nearby reefs


Kontaktinformation

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se