SLU-nyhet

Granbarkborrar som angriper tall

Publicerad: 30 juni 2020
Döda tallar i skogskant.

Under försommaren har SLU fått in några rapporter om tallar som dödats av granbarkborre. Rapporterna är förmodligen bara toppen på ett isberg, så fenomenet bör vara ganska utbrett. En fråga som naturligtvis dyker upp är om borrarna nu slagit över till att även ta tall? Svaret på den frågan är nej.

Några tiotal yngre tallar i vardera av tre bestånd i Östergötland, Västmanland och Uppland har rapporterats och verifierats dödade av granbarkborrar.

I de fall som har undersökts lite mer grundligt finns de dödade tallarna i anslutning till massiva angrepp på granbestånd.

Med hundratals dödade granar i de närmaste omgivningarna (några 100 m) finns en så stor granbarkborrepopulation att angreppen uppenbarligen spiller över på tallar i en del fall. Det tycks främst vara yngre tallar som dödas, eller övre delen av lite äldre (50 åriga) träd som angrips, men även äldre träd kan angripas ibland.

Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt. Speciellt på tallstammar som ligger bland vindfällen av gran händer det att borrarna går fel. Att de går på och dödar levande tallar är däremot inte så vanligt.

 Anledningen till att vi ser det just nu hänger med största sannolikhet ihop med de extremt höga nivåer av granbarkborre som vi fått efter torrsommaren 2018. Tallangreppen kommer försvinna när granbarkborreangreppen klingar av, säger Mats Jonsell, samverkanslektor i skogsentomologi på SLU.


Kontaktinformation

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59