SLU-nyhet

Finns det skadegörare associerade med handeln med prydnadsväxter som utgör en hög risk för de nordiska barrträdsskogarna?

Publicerad: 14 september 2020
En taggig larv på ett grönt blad. Foto.

I en nyligen publicerad studie använde vi oss av en screeningprocedur för att identifiera skadegörare som angriper barrträd och som skulle kunna transporteras med prydnadsväxter.

– Målsättningen var att hitta arter som potentiellt skulle kunna uppfylla kraven för att kunna regleras som karantänsskadegörare. Från en initial lista med 1062 skadegörare identifierades 65 skadegörare som vi sedan gick vidare med och rankade med avseende på vilken risk de utgör för nordiska barrträdsskogar, säger Johanna Boberg.

– Rankningen av skadegörarna och den information som sammanställdes kommer att användas för att bedöma vilka arter som bör prioriteras att jobba vidare med. Till exempel har två av arterna inkluderats i EPPO’s ”Alert List” och utvalts som prioriterade arter för vidare bedömningar. De två arterna är Chionaspis pinifoliae (en växtsugare som ingår i familjen pansarsköldlöss) och Orgyia leucostigma (en fjärilsart som ingår i familjen tofsspinnare), säger Niklas Björklund.

Läs hela studien

Läs hela studien här: Marinova‐Todorova, M., Björklund, N., Boberg, J., Flø, D., Tuomola, J., Wendell, M., & Hannunen, S. (2020) Screening potential pests of Nordic coniferous forests associated with trade in ornamental plants. EPPO Bulletin 50 (2), 314-332 https://doi.org/10.1111/epp.12667