SLU-nyhet

Hopp om minskade granbarkborreskador 2021

Publicerad: 18 januari 2021
Granbarkborre i närbild.

Granbarkborrens förökningsframgång minskade kraftigt 2020 jämfört med 2019, visar en undersökning utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär att det troligaste scenariot är minskade skador 2021 jämfört med 2020 under förutsättning att sommaren blir någorlunda normal. Skadenivåerna kommer dock fortfarande vara betydande.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3 – 4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand och under 2019 och 2020 har skadorna legat på ungefär det dubbla.

Inga säkra prognoser

Några säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna kommer att bli går inte att ta fram. Men genom att undersöka granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd kan man få en fingervisning om hur angreppen kan komma att utvecklas framåt. Inom ramen för ett forskningsprojekt om hur granbarkborren gynnas av varma och torra somrar gör Martin Schroeder vid SLU varje år uppföljningar av granbarkborrens förökningsframgång i Småland och sedan 2020 även i Värmland och Uppland/Västmanland. Resultaten visar att förökningsframgången sjönk kraftigt under 2020 till en knapp tredjedel av vad den var 2019. Dessutom låg den på samma låga nivå i de två andra regionerna. Antaget att detta även gäller för utbrottsområdet i stort kommer det våren 2021 att finnas betydligt färre granbarkborrar än vad det fanns våren 2020.

– Om vi får en vädermässigt normal sommar är det sannolikaste att skadorna kommer att minska betydligt i omfattning under 2021. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att det därför kommer att bli skador även i år. Det är därför viktigt att fortsätta med bekämpningsarbetet för att rädda virkesvärden, säger Martin Schroeder.  

Om det istället skulle bli en upprepning av 2018 års extrema sommar ändras förutsättningarna radikalt och skadorna riskerar att ligga kvar på samma höga nivå som under 2020.

Varför lägre förökningsframgång 2020?

Det finns säkert flera förklaringar till den kraftiga nedgången och detta är något vi kommer att analysera mera i detalj när undersökningen är avslutad. Preliminära analyser visar att mängden fiender och förekomst av andra barkborrearter har ökat under 2020, vilket bör ha påverkat förökningsframgången negativt detta år.

Rapport

Granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd under sommaren 2020 i sydöstra Småland, Värmland och Uppland/Västmanland

Tidigare rapporter

Granbarkborrens angreppstäthet och förökningsframgång i dödade träd under sommaren 2019 i sydöstra Götaland

Granbarkborrens angreppstäthet och förökningsframgång i dödade träd den extremt varma och torra sommaren 2018

Mer information

SLU svarar på frågor om granbarkborre

Stoppa borrarna - samarbete mellan SLU, myndigheter, företag och organisationer

Martin Schroeder, CV-sida