SLU-nyhet

Rekordlåg tillväxt hos torsk i östra Östersjön

Publicerad: 14 januari 2021
Hand som håller märkt torsk

Historiskt har torsk varit en av Östersjöns viktigaste fiskarter, både som rovdjur i ekosystemet och som inkomstkälla för fisket. Numer återstår bara en spillra av Östersjöns östra torskbestånd, och fiskarna är småväxta, magra och i dålig kondition. En nypublicerad studie baserad på fiskmärkningsdata från 1955 till 2019 visar att tillväxten för torsken i östra Östersjön aldrig varit så låg som nu.

Fiskförvaltning kräver tillförlitlig uppskattningar om fiskbeståndens storlek och utveckling, och för att kunna göra sådana beräkningar måste man kunna uppskatta individernas tillväxt. På senare tid har det blivit allt svårare att bestämma ålder hos torsk i östra Östersjön vilket i sin tur gör det svårt för forskare att uppskatta torsktillväxten. Svårigheterna att göra säkra beståndsuppskattningar skapar problem inte bara för forskare och förvaltare utan också för EU-kommissionen, som behöver säkra underlag när de beslutar om de årliga fiskekvoterna. 

Fiskmärkningsdata från sju årtionden

När bristande åldersdata gör det svårt att bestämma fiskars tillväxt så är det bästa alternativet att använda data från fiskmärkningar. Omfattande märkningsexperiment på torsk har genomförts av länder runt Östersjön sedan mitten av 1950-talet, och både nationella och internationell märkningsprojekt har periodvis genomförts ända fram tills idag. Hittills har det dock saknas studier som visat hur den här typen av data kan användas för att bedöma fiskars tillväxt över tid.

I den här studien har data från både historiska och nutida (från 1955 – 2019) märkningsstudier på Östersjötorsk samlats och sammanställts. Datamängden innefattar också ~ 10 000 återfångster (fiskar som har märkts och släppts och som sedan har återfångats efter en tidsperiod till havs).

Lägst tillväxt nu - störst på 1980-talet

Tack vare den omfattande datamängden har forskare nu för första gången kunnat göra en uppskattning av hur torskens tillväxt förändrats under de senaste sju årtiondena. Resultaten visar att torskens tillväxt var störst på 1980-talet (9,6 centimeter/år hos en 40 centimeter stor torsk), men därefter följde en kraftig nedgång. Den nuvarande tillväxten hos torsk är den lägsta som hittills observerats (4,6 centimeter/år för en 40 centimeter stor torsk.)

Den här studien är det första exemplet på hur märkningsdata kan användas för att uppskatta långsiktiga förändringar i tillväxttakten hos torsk, men metoden kan också tillämpas på andra arter.

Länk till artikel: Multidecadal changes in fish growth rates estimated from tagging data: A case study from the Eastern Baltic cod


Kontaktinformation

Monica Mion, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
monica.mion@slu.se, 010-478 40 87

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07