SLU-nyhet

Förstudien om nationellt kunskapsnav

Publicerad: 12 oktober 2021

Den 27 oktober presenterar vi förstudien om ett nationellt kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation. Den innehåller konkreta förslag i tre nivåer om hur en organisation skulle kunna se ut och presenteras i samarbete med Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA. Välkommen att delta och bidra med ytterligare synpunkter och förslag!

 

Efter sommarens och höstens stora arbete med intervjuer och workshop är KCF:s verksamhetsledare Per Hansson och hans arbetsgrupp redo att knyta ihop säcken. Uppdraget kommer från Jordbruksverket och arbetsgruppen har bestått av Maria Tunberg och Ella Gaddefors från Analysys Mason samt Erik Fahlbeck, Magnus Ljung och Per-Anders Langendahl från SLU.

Bred dialog med intressenter

Under seminariet på KSLA presenterar de ett förslag som bygger på intervjuer med ett 40-tal personer från 30 olika organisationer samt de synpunkter som kom fram efter höstens workshop. Representanter från bland annat företag, myndigheter, organisationer, banker och universitet har intervjuats och fått ge sina synpunkter på vilka behov som finns och hur den tänkta målgruppen kan se ut.
– Vi har arbetat genomgående med att ha bred dialog med olika intressenter för att koppla detta till pågående initiativ och vad intressenterna tycker är viktigt, berättar Maria Tunberg.

Olika behov och målgrupp

Förslaget skickades därefter ut på en ny runda till de intervjuade som fick ytterligare möjlighet till kommentarer och synpunkter. Sammanfattningsvis gav intervjuerna intressant information om att åsikterna om behov och målgrupp, när det gäller ett kunskapsnav inom området, är väldigt olika.

Maria Tunberg beskriver hur förstudien därför utmynnade i ett förslag med tre olika nivåer:

  • Nivå 1 är den snävaste nivån som kräver mindre ekonomiska resurser, mindre tid för etablering och med rådgivningsföretag som målgrupp.
  • Nivå 2 greppar över ett större område och en bredare målgrupp och kräver därmed mer resurser, tid och samverkan.
  • Nivå 3 är den mest omfattande nivån och tar ett helhetsgrepp om livsmedelskedjan.

Nivåerna kan ses som tre alternativa spår eller som en process där nivå 1 etableras först för att sedan utvecklas till nivå 2 och slutligen nivå 3.

Synpunkter och förslag välkomna

Förstudien presenteras den 27:e oktober på ett seminarium som arrangeras av KSLA:s Kommitté för hållbar matproduktion och -konsumtion. Här ges ytterligare utrymme för den som har synpunkter på hur ett nationellt kunskapsnav ska utformas.