SLU-nyhet

Främjande av medicinskt ansvarsfull användning av antimikrobiella medel

Publicerad: 18 november 2021
Pojke på ko med kyckling i famnen

SLU har varit med och tagit fram en ny policy-brief som betonar vikten av de globala frågorna om antimikrobiell resistens och restriktiv användning av antibiotika. Briefen vänder sig bland annat till beslutsfattare i syfte att ge relevant kunskap och för att kunna fatta kloka beslut i frågan. Nedan följer en kort sammanfattning från policybriefen, som först publicerades av Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR).


Kontaktinformation