SLU-nyhet

SLU och Västra Götalandsregionen satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna

Publicerad: 01 mars 2021

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.

– Lantbruket har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och Västra Götaland vill vara ett föredöme i den omställningen. Om vi ska ta vara på lantbrukets potential måste vi våga investera i nya kunskaper och starka samarbeten. Därför satsar vi ytterligare 25 miljoner kronor på att öka tillämpningen av forskning i de gröna näringarna, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Den nya satsningen har utvecklats under tidigare samarbeten och fokuserar även fortsättningsvis på de tre prioriterade områdena, nu med ännu större fokus på innovation och nyttiggörande:

  • Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen
  • Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen
  • Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket

– Samarbetet med Västra Götalandsregionen har präglats av en samsyn kring forskningens betydelse för de gröna näringarnas hållbara utveckling, och utgår från de ämnesområden som SLU Skara har fokus på och som har särskild bäring på VGR:s uppdrag att främja tillväxt och sysselsättning i Västra Götaland. Vi är därför mycket positiva till att fortsätta samarbetet och gå in i den nya satsningen, säger Maria Knutson Wedel, rektor på SLU.

I den externa utvärdering som har gjorts på uppdrag av SLU framkom det tydligt att satsningarna har utvecklat de gröna näringarna på ett positivt sätt. Dessutom betonades den goda anda som kännetecknar samverkan mellan myndigheter, organisationer, företag och akademin i Västra Götaland, där SLU är ett nav.

– Det är angeläget att forskning inom livsmedel omvandlas till tillämpning i verkligheten. Det handlar om innovationer inom odling och djurhållning så att västsvenska livsmedel kan bli mer självklara val bland allmänheten, understryker Kristina Jonäng.

Kontaktpersoner

Robin Kalmendal, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
076-136 54 03, robin.kalmendal@vgregion.se

Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan och miljöanalys, SLU
018-67 23 70, anna.lundhagen@slu.se

Kristina Jonäng, ordförande, regionutvecklingsnämnden
070-867 16 21, kristina.jonang@vgregion.se

Marie Andreasson, platschef, SLU Skara
073-787 19 23, marie.andreasson@slu.se


Kontaktinformation