SLU-nyhet

Tiina Sarap utsedd till hedersmedlem i Sveriges Arkitekter

Publicerad: 29 mars 2021
Tiina Sarap på skärm

På årets Arkitekturgala utsågs Tiina Sarap till hedersmedlem i Sveriges Arkitekter.

Sveriges Arkitekters motivering:

Bland de tidigaste kullarna på SLU:s utbildning till landskapsarkitekt växte plantor upp till träd som har präglat professionen. En av dem med bredast rotsystem är vår hedersmedlem. För landskapsarkitekter har hon berett marken genom att utforma utbildningen på SLU och som upphovsperson bakom en rad njutbara utemiljöer. Men varför inte öka skörden genom att växelbruka med andra arkitektdiscipliner? Tiina Sarap var, som ordförande i interimsstyrelsen, med om att slå ihop yrkesförbund och fack då Sveriges Arkitekter grundades 2002. I uppdrag på Malmö universitet och LTH satte hennes tankefrön prägel på utbildningarna. Alnarps studenter, inte minst för de kvinnliga, har i vår hedersmedlem en prisad förebild med sin skärpa, bildning och vilja att få andra människor att tänka själva. För kolleger och studenter är Tiina Sarap en aldrig sinande inspirationskälla.

 


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/