SLU-nyhet

Sökes - driftig arbetsledare till SLU:s fältforskningsstation Röbäcksdalen

Publicerad: 12 januari 2022
En liten vallskördemaskin på ett fält. Foto.

Känner du för att anta en ny utmaning i livet? Kanske vill du få jobba i ett team med uppgift att stödja forskare och utföra fältförsök på en urban fältstation i en trevlig miljö? Då ska du kolla in vår annons för driftledare.

Den som får anställningen förväntas ta en arbetsledande roll i gruppen, i samverkan med avdelningschefen. Sommartid ska du tillsammans med personal etablera, gradera, provta och skörda försök, samt i övrigt stödja de forskare som använder stationen. Vintertid omfattar arbetet maskinunderhåll, resultathantering och provberedning. Administrativa uppgifter, t.ex. att ta fram offerter och genomföra inköp, kan förekomma året runt.

Här kan du läsa hela annonsen och söka jobbet.

Röbäcksdalen forskningsstation har funnits i snart 70 år. Idag är det institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU som är ansvarig för anläggningen. Förutom fältstationen finns även en försöksgård med mjölkkor som ingår i samma institution. Totalt har anläggningen en omfattning på cirka 270 ha, där fältstationen brukar cirka 30 ha.

De försök som genomförs på fältstationen beställs av forskare från den egna institutionen, från övriga delar av SLU och också från andra universitet och nationella och internationella företag. Stationen har en modern maskinpark för att utföra mindre fältförsök. Du kan läsa mer om dessa, samt om en del av försöken via fältstationens webbsida.

Det finns också möjlighet att bedriva ekosystemforskning på Röbäcksdalen då stationen är med i nätverket SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science.


Kontaktinformation