Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 36 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

Varför skiljer fodereffektiviteten mellan olika kor?

Det är stor variation i fodereffektivitet mellan olika mjölkkor inom en besättning, trots samma utfodring, skötsel och avelsstrategi. Baserat på data från 31 utländska studier har vi räknat på

Ökar gårdens uthållighet med flera djurslag?

Att ha flera djurslag kan bidra till gårdens hållbarhet och vara positivt för såväl ekonomi som miljö. En litteraturstudie inom det europeiska projektet Mixenable pekar på att en ökad diversifiering

Skördetiden påverkar mjölkkons konsumtion och avkastning

Mjölkproduktion som baseras på en hög andel vallfoder är ekonomiskt och miljömässigt gynnsam. Klimatförändringar skapar nya förutsättningar för odling och skörd av vallen. Växtsäsongen har blivit

Varför har värmebehandling av rapsmjöl inte större effekt på mjölkavkastningen?

Flera tidigare utfodringsförsök har visat att rapsmjöl kan ersätta sojamjöl till mjölkkor i foderstater baserade på gräs/klöverensilage. Rapsmjöl har traditionellt värmebehandlats för att effekten

Påverka EU:s agenda för forskning och policy som rör marken

Nu kan du som arbetar med markfrågor inom jordbruk bidra till utformningen av EU:s framtida forskningsfinansiering och policy för mark. Det gör du genom att besvara en anonym enkätundersökning senast

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Mindre metan med havre i fodret

För ett antal år sedan var havre det vanligaste spannmålsslaget i mjölkkornas foderstat, men nu för tiden är det betydligt vanligare med korn. Dock visar studier att mjölkavkastningen är minst lika

Havre sänker kons metanutsläpp

Laboratorieförsök har visat att ersättning av korn med havre kan minska metanutsläppen från våmmen. Ett uppföljande utfodringsförsök med mjölkkor visar liknande resultat. I utfodringsförsöket ingick

In-situ mätning av köttmarmorering

Marmorering är synligt intramuskulärt fett i form av strimmor i muskeln och kan bilda ett nätliknande mönster. Marmorering påverkar kvalitéegenskaper på köttet som smaklighet, mörhet och saftighet.

Prestigefyllt pris till SLU-doktorand

Hasitha Priyashantha disputerade vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper i september 2021. Nu har en av hans artiklar utsetts av The American Dairy Science Association (ADSA) till årets

Loading…