Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 123 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial med tema SLU Grogrund! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Vallen i Nordiskt perspektiv

Vallfoder är den vanligaste grödan i det svenska jordbruket. Den utgör en livsviktig bas för produktion av humanföda i form av mjölk och köttprodukter. I detta projekt kommer SLU och RISE att gå

Workshop om vallfoder

Välkommen till en workshop om vallfoder! johanna.wallsten@slu.se SLU och RISE håller på att ta fram en kunskapssammanställning om vallfoder på uppdrag av SLF. Nu vill vi höra vad du tycker borde

driftig arbetsledare till SLU:s fältforskningsstation Röbäcksdalen,

Känner du för att anta en ny utmaning i livet? Kanske vill du få jobba i ett team med uppgift att stödja forskare och utföra fältförsök på en urban fältstation i en trevlig miljö? Då ska du kolla in

Gödselförsök i en grönfoderblandning ärt och havre, med olika kvävenivåer (R8-550)

Försöket syftar till att finna en optimal kvävegödselgiva för grönfoderskörd av ärt-/havreblandning. Med optimal giva avser god avkastning med högt proteininnehåll men med minimalt kväveläckage.

decision support tool for silage maize cultivation in Sweden

Målet med detta projekt är att skapa en grupp som ska utveckla en ansökan till EIP agri. Innovationen som ansökan gäller är ett beslutsstöd för att göra det lättare att odla och skörda majs på ett

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Skattning av tillväxt och kvalitet hos ensilagemajs med hjälp av modeller och spektroskopi

Syftet med detta projekt är att använda modellering baserad på ekofysiologiska parametrar för att skatta agronomiska egenskaper och kvalitetsvariabler hos ensilagemajs under svenska förhållanden. Lär

Havre som foder för en hållbar mjölkproduktion och en bättre miljö

Variationen i utsläpp av metangas (CH4) från mjölkkor påverkas av både djur- och utfodringsfaktorer. Flera olika strategier för att minska utsläppen av CH4, baserat på olika fodertillskott eller

Mixenable

Mixenable är ett EU-projekt finansierat av Core Organic Cofund. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och

När mjölken smakar blåbär

Mjölk kan ibland ha olika lukt- och smakfel. Ett av dem är när mjölken har doft och smak av blåbär, vilket kan påverka kvaliteten på en hel mjölksilo på mejeriet och de produkter man tillverkar. I

Bete under nordliga förhållanden

Bete kan vara ett billigt foder och i takt med en allt längre växtsäsong förbättras förutsättningarna för ett ökat utnyttjande av denna resurs i nordliga områden. Dock finns inte många studier eller

Loading…