Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 250 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Röbäcksdalens fältforskningsstation

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

NJV:s egna forskningsanläggningar inkluderar hela kedjan från fält till djur. Vi är också den enda institutionen vid SLU som har en ladugårdsdrift i sin verksamhet. Vår forskningsstation är en del av

Ökar gårdens uthållighet med flera djurslag?

Att ha flera djurslag kan bidra till gårdens hållbarhet och vara positivt för såväl ekonomi som miljö. En litteraturstudie inom det europeiska projektet Mixenable pekar på att en ökad diversifiering

Riksdagsbesök i SLU ladugård

Helena Lindahl (C) som representerar Västerbotten i riksdagen besökte SLU:s ladugård på Röbäcksdalen i Umeå den tredje augusti. Helena sitter bland annat i näringslivsutskottet och har stort fokus på

Riksdagsbesök i SLU ladugård

Helena Lindahl (C) som representerar Västerbotten i riksdagen besökte SLU:s ladugård på Röbäcksdalen i Umeå den tredje augusti. Helena sitter bland annat i näringslivsutskottet och har stort fokus på

Nytt från NJV

Fakta för alla Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både

Lotten Markström

Lotten Markström

I min roll som administratör på NJV jobbar jag mest med personalfrågor, men också som sekreterare på olika möten, och även lite med ekonomi - en allt i allo roll med nära kontakt med personal. Som

Leonardo Monteiro

Leonardo Monteiro

Postdoktor i Växtodlingslära. Mer info finns på den engelska sidan.

Petra Fant

Petra Fant

Doktorand i husdjursvetenskap. Jag är doktorand vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap och mitt projekt strävar efter att minska mjölkproduktionens påverkan på klimatet samtidigt som

Bördighets och växtnäringsförsök

Vi utför fyra långliggande försök inom bördighet och växtnäring. Ansvarig: Institutionen för Mark och Miljö, SLU. Två bördighetsförsök (startår 1969) med olika kväveintensiteter vid olika P och K

Långliggande växtföljdsförsök

NJV ansvarar för två långliggande försök med olika växtföljder vanliga i norra Sverige. R8-74B Monokultur/växtföljdsförsök som legat sedan 1965 i Öjebyn (Norrbotten), Röbäcksdalen (Västerbotten) och

Loading…