Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 56 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

In-situ mätning av köttmarmorering

Marmorering är synligt intramuskulärt fett i form av strimmor i muskeln och kan bilda ett nätliknande mönster. Marmorering påverkar kvalitéegenskaper på köttet som smaklighet, mörhet och saftighet.

Nu kan du se webbinariet om EU:s förslag till direktiv om markövervakning

Den 5:e juli presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om övervakning av jordar och marker. Direktivet diskuterades den 11:e juli av europeiska forskare och Mirco Barbero, representant

Varför skiljer fodereffektiviteten mellan olika kor?

Det är stor variation i fodereffektivitet mellan olika mjölkkor inom en besättning, trots samma utfodring, skötsel och avelsstrategi. Baserat på data från 31 utländska studier har vi räknat på

Ökar gårdens uthållighet med flera djurslag?

Att ha flera djurslag kan bidra till gårdens hållbarhet och vara positivt för såväl ekonomi som miljö. En litteraturstudie inom det europeiska projektet Mixenable pekar på att en ökad diversifiering

Mindre metan med havre i fodret

För ett antal år sedan var havre det vanligaste spannmålsslaget i mjölkkornas foderstat, men nu för tiden är det betydligt vanligare med korn. Dock visar studier att mjölkavkastningen är minst lika

Webbinarium: EU:s lagförslag om markhälsa

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett webbinarium av forskningsprogrammet EJP SOIL om EU:s förslag till direktiv om markhälsa med fokus på markövervakning. Det nya lagförslaget som presenterades

Havre sänker kons metanutsläpp

Laboratorieförsök har visat att ersättning av korn med havre kan minska metanutsläppen från våmmen. Ett uppföljande utfodringsförsök med mjölkkor visar liknande resultat. I utfodringsförsöket ingick

In-situ mätning av köttmarmorering

Marmorering är synligt intramuskulärt fett i form av strimmor i muskeln och kan bilda ett nätliknande mönster. Marmorering påverkar kvalitéegenskaper på köttet som smaklighet, mörhet och saftighet.

Webinar: Soil Health Indicators

Webbinarium: Indikatorer för jord- och markhälsa markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett öppet webbinarium om indikatorer för jord- och markhälsa. Webbinariet kommer att presentera huvudresultat

Webinar: Land Degradation & Healthy Soils

Webbinarium: Markförstöring och välmående jordar markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett webbinarium, arrangerat av forskningsprogrammet EJP SOIL, om markförstöring och hur det kan övervakas på

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd(2)

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Loading…