Hoppa till huvudinnehåll
SITES logotyp. Illustration.

SITES Röbäcksdalen

 

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

Röbäcksdalens forskningsstation representerar ett jordbrukslandskap där djur (dvs. stallgödsel, vall och bete) ingår. Goda möjligheter ges för studier av hållbarhet, effekter av klimatförändringar och agroekologi i odlingssystem med djur.

Följ Röbäcksdalens forskningsstation på Facebook

SITES Water

SITES Water är en infrastruktur för studier inom ekologi och biogeokemi för inlandsvatten och deras interaktion med landområden och atmosfären. På Röbäcksdalen följer vi Degernäsbäcken som löper genom byn Röbäck, våra jordbruksmarker, Umeå flygplats, ett Natura 2000 område och Vindelälvens biosfärområde.

En hand med handske som håller i en provflaska ovanför ett vattendrag. Foto.

SITES Spectral

Detta projekt avser att utrusta SITES stationsnätverk med spektrala instrument och obemannade flygfarkoster (UAV/drönare). De uppgifter som samlas in med hjälp av utrustningen kommer att vara relevant för att undersöka en rad olika processer och egenskaper i ekosystemen.

Mast med kamera vid ett fält. Foto.

Lifeplan

Röbäcksdalen deltar i det stora, globala insamlingsprojektet Lifeplan, som samlar in data om biodiversitet från fältstationer över hela världen. Stationen deltar i två insamlingsprogram, flygande insekter och sporer.

En metallmaskin med ett tält i bakgrunden. Foto.
Publicerad: 16 maj 2023 - Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…