SLU-nyhet

Finns det gift i dricksvattnet?

Publicerad: 12 oktober 2022
Svante och Alberti står i labbet i vita labbrockar. Foto.

Den här frågan tränar Alberto Celma och Svante Rehnstam från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på att kunna svara på. De deltar i ett projekt som har målet att öka möjligheten till identifikation av okända ämnen i dricksvatten på ett snabbt och träffsäkert sätt vid olika typer av kriser. Albertos och Svantes bidrag handlar om deras kunskap om hur man kan hitta okända ämnen i vatten.

För att den svenska befolkningen ska ha en trygg och säker dricksvattenförsörjning finns det många aspekter att arbeta med. Eftersom vi på Sveriges lantbruksuniversitet har expertis inom vatten och olika sätt att analysera det, kan vi bidra med kunskap om hur man kan kontrollera att dricksvatten är rent.

- Sedan ett par år tillbaka är det här en årlig övning men första gången som SLU är med, berättar Alberto.

Projektet består av övningar för situationer där en rutinanalys av dricksvatten visar spår av något eller några ämnen som inte ska vara där, kanske på grund av en olycka eller att vattentäkten blivit oavsiktligt kontaminerad.

Deltagarna i övningarna representerar olika samhällsfunktioner som skulle vara inblandade i en liknande verklig situation.

- Vi är uppdelade i två team som jobbar självständigt, säger Svante. Båda teamen gör samma utredningar. I slutändan jämför vi resultaten för att se om vi kommit till samma slutsatser.

Tillsammans kan de lära av varandra för att kunna göra snabbare och säkrare bedömningar i framtiden och i en verklig situation.

- Vår specifika kompetens är vår erfarenhet av screening av okända ämnen, berättar Svante.

- När rutinlabb analyserar vatten fokuserar de ofta på samma, kända ämnen, fyller Alberto i. Om detta skulle vara en verklig situation skulle det vara utmanande för dem att hitta nya. Att hitta okända ämnen är något vi är bra på här på SLU där vi både har kompetens och utrustning för att göra det. Vi måste ha i åtanke att även det renaste vattnet har miljontals föreningar i sig, de flesta naturligt förekommande. Att hitta vilka som är annorlunda den här gången är verkligen utmanande.

För övningen 2022 fick deltagarna dedicera sin arbetstid under en vecka för att utföra uppgiften.

- Vi fick proverna på tisdagsmorgonen och hade ett snabbt möte inom gruppen för att bestämma hur proverna skulle analyseras, berättar Alberto. Vi startade analysen i labbet den dagen och hade data och resultat från instrumentet på onsdagen. Sedan bearbetade vi våra data, både via mjukvara men också manuellt.

Alberto och Svante är överens om att de antagligen missade något i sina analyser och ser fram emot att få jämföra sina resultat med den andra gruppen. På det sättet kan de lära sig mycket om hur de kan utföra nästa övning, eller ett verkligt fall, ännu snabbare och ändå mer träffsäkert.

Livsmedelsverket är ledare för projektet och det finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.