SLU-nyhet

Fler vattenverk ska kunna använda optiska sensorer

Publicerad: 04 april 2022
Stor låda, sensor, kablar, rör och en datorskärm. Foto.

Optiska sensorer är mycket värdefulla verktyg för att optimera dricksvattenberedningen, men de används i dag bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige. Nu finns det skräddarsydda analyspaket som är fritt tillgängliga för hela branschen för att fler vattenverk ska kunna förbättra reningen av naturligt organiskt material.

Dricksvattenproducenterna har bekymmer med naturligt organiskt material i råvattnet. Det renas oftast genom fällning. Eftersom halten organiskt kol varierar är det bra att snabbt kunna följa förändringen för att anpassa doseringen av fällningsmedlet. Optiska sensorer är mycket användbara för att följa halten av naturligt organiskt material i råvattnet.

Optiska sensorer används dock i dagsläget bara av ett fåtal större vattenverk i Sverige. I projektet Genomljusning har information från sensorer samlats in under fyra år i fem olika vattenverk i Sverige.

Resultaten visar att skräddarsydda automatiserade analyspaket för löst kol måste tas fram för varje verk och varje processteg för sig. Baserat på platsanpassade analyspaket kan processen styras med olika typer av sensorer och avancerad databehandling för att minska de negativa effekterna av naturligt organiskt material i dricksvattenberedningen. Dosering av fällningsmedel via optiska onlinesensorer bedöms vara ett mycket effektivt sätt att säkerställa stabil utgående vattenkvalitet och för att minimera användningen av fällningsmedel.

Under projektet har det tagits fram ett stort antal metoder för halvautomatiserad databehandling som ger vattenverken möjligheter att koppla processvariabler till förändringar i både halt och karaktär hos det naturliga organiska materialet. Alla algoritmer för databehandlingen är fritt tillgängliga för hela branschen och kan anpassas efter behov.

Resultaten beskrivs i rapporten ”Optiska sensorer inom dricksvattenberedning. Erfarenheter från SVU-projektet Genomljusning” som publicerats av Svenskt vatten.