SLU-nyhet

Ny ledning för Riksskogstaxeringen

Publicerad: 26 augusti 2022

SLU Riksskogstaxeringen förändrar i ledningen.

Från och med den 1:a april 2022 är Hilda Mikaelsson ny fältchef efter Mats Walheim. Hilda är jägmästare och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen och SLU Markinventeringen som miljöanalytiker sedan 2019.Hilda

Från och med den 1:a september 2022 är Cornelia Roberge ny programchef efter Jonas Fridman. Cornelia är skoglig doktor och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen som miljöanalysspecialist sedan 2018.

Cornelia

Från och med den 1:a september 2022 är Per-Erik Wikberg ny redovisningsansvarig efter Per Nilsson. Per-Erik är filosofie doktor och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen som miljöanalysspecialist sedan 2009.
Per-Erik

Patrik Norman är fortsatt ansvarig för Skog&Mark-systemet (datainsamling) och Karl-Erik Grundberg för RTbas (redovisningsdatabasen).


Kontaktinformation