SLU-nyhet

Grattis ’Alfa 68’ och ’Aroma’!

Publicerad: 18 december 2023
Äpplet Alfa 68 ligger till vänster i en skål. Till höger i samma skål ligger Aroma. Bakom Alfa 68-äpplet står ett födelsedagskort med siffran 70 och bakom Aroma syns ett födelsedagskort med siffran 50.

I år, 2023, är det 70 respektive 50 år sedan äpplesorterna 'Alfa 68' och 'Aroma' lanserades av svenska växtförädlare. 'Alfa 68' var världens första tetraploida äpplesort med kända föräldrar och 'Aroma' är den genom tiderna mest odlade svenskförädlade sorten. I senaste numret av tidskriften Pomologen finns nu en artikel som diskuterar de båda sorternas likheter, olikheter, kännetecken och popularitet.

'Alfa 68' är resultatet av en korsning mellan den triploida sorten 'Belle de Boskoop' och den diploida sorten 'Filippa'. Korsningen gav upphov till fem plantor varav en ovanligt nog visade sig vara tetraploid (4 x 17 kromosomer = 68 kromosomer). Normalt sett är våra äpplesorter diploida (2 x 17 kromosomer) eller triplodia (3 x 17 kromosomer). Frukterna hos 'Alfa 68' är tämligen stora och ofta rostbeklädda, vilket ger ett mindre attraktivt utseende. Smaken är emellertid syrligt god. Den andra jubilaren 'Aroma' härstammar från en korsning mellan två danska sorter, nämligen 'Ingrid Marie' och 'Filippa'. 'Aroma' blev redan från första början mycket omtyckt och uppmärksammad för sin goda arom.

Medan 'Aroma' än idag är en av Sveriges mest odlade äpplesorter, så har 'Alfa 68' redan för länge sedan försvunnit ur plantskolornas sortiment. Det rotäkta moderträdet av 'Alfa 68' finns dock kvar i Alnarp och i Nationella genbankens centrala samling växer två yngre träd. Ytterligare två träd bevaras i ett lokalt klonarkiv. Även 'Aroma' omfattas av genbankens bevarandearbete.

Än en gång grattis till våra jubilarer! Må de leva uti flera hundrade år!

Fakta:

I en nyutkommen artikel berättar Inger Hjalmarsson, tidigare genbankskurator i Nationella genbanken, mer om de två äppelsorterna. Referens till artikeln: Hjalmarsson, I. (2023). Grattis 'Alfa 68’ och 'Aroma'! Pomologen (4). s. 4-8 .


Kontaktinformation