SLU-nyhet

Perspektiv på framstegen i arbetet med hållbarhetsmålen

Publicerad: 07 december 2023

På Agenda 2030: SLU sustainability Day 2023 fick SLU:s personal och studenter möjlighet att lära sig mer om arbetet med de globala hållbarhetsmålen och hur vi ligger till i halvtid. Innehållet spände från globala och nationella perspektiv till SLU:s bidrag, med syftet att ge ett avstamp för arbetet framåt.

Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling som antogs av världens länder 2015. I halvtid har FN gjort en översyn av läget, som pekar på behovet av att öka takten i omställningsarbetet. Med det som bakgrund finns anledning att även se närmare på SLU:s bidrag till Agenda 2030, och reflektera kring hur vi kan förbättra det.

Globala och nationella perspektiv

Vicerektor Ylva Hillbur inledde dagen och välkomnade Åsa Persson, medförfattare till FN:s Global Sustainable Development Report 2023 och forskningschef för SEI upp på scenen. Åsa Persson presenterade huvudresultaten från rapporten, som ger en bild av världens framsteg i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.

– Tyvärr går arbetet inte framåt i den takt som skulle krävas för att nå målen till 2030. Men varje framsteg räknas och från forskningens sida vet vi vad som behöver göras för att nå målen, säger Åsa Persson, SEI.

I nästa pass delade representanter från olika sektorer i Sverige med sig av sitt hållbarhetsarbete för att ge nationella perspektiv på Agenda 2030. En av talarna var Thomas Klein från Havs- och vattenmyndigheten. Han lyfte under diskussionen bland annat fram att SLU har en nyckelroll att spela genom vårt vetenskapliga bidrag. Andra talare tog upp behovet av kunskapsutveckling inom alla sektorer och att det krävs en bättre dialog mellan universitet och näringsliv, för att nå mål 17, Partnerskap för målen.

Bitanya Kassaye, ungdomsrepresentant för Sverige i FN, betonade vikten av att engagera ungdomen i frågorna, och pekade på att det ibland är svårt för yngre människor att få tillgång till vetenskaplig kunskap.

SLU:s roll för hållbar utveckling

SLU:s rektor, Maria Knutson Wedel, gav exempel på SLU:s bidrag till Agenda 2030. Hon presenterade bland annat de senaste resultaten från en global hållbarhetsranking av lärosäten, THE SDG impact ranking, där SLU rankas högt på flera av målen. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats 13 och för mål 13 – bekämpa klimatförändringarna – har SLU förbättrat sin placering och rankas nu som 29:e bästa universitet. För mål 14 – hav och marina resurser – rankas SLU på plats 39.

Under samtalet med frågor från publiken bidrog SLU-forskare och representanter från ledning, alumner och miljöenheten vid SLU till insikter om SLU:s mångfacetterade bidrag.

Engagerande djupdykningar på SLU

På eftermiddagen valde många att fördjupa sig i en rad olika ämnen som undervisnings- och lärandeperspektiv på Agenda 2030, fortlöpande miljöanalys och Agenda 2030, social rättvisa, att uppnå ett klimatneutralt SLU år 2027, forskares roll och aktivism samt främjande av hälsosamma stadsmiljöer.

Vid den gemensamma avslutningen betonades vikten av samarbete och individuellt engagemang för att forma en hållbar framtid.

– Det känns väldigt roligt att över 200 studenter och anställda valde att prioritera dagen. Engagemanget under de många intressanta presentationerna och diskussionerna bådar gott. Jag tror och hoppas att vi alla fått nya tankar och idéer att ta vidare i våra respektive roller framöver, sade Ylva Hillbur när dagen avslutades.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85