SLU-nyhet

Globala målen kan inspirera till nya tvärvetenskapliga samarbeten

Publicerad: 01 december 2023

Under SLU:s Agenda 2030-dag den 14 november arrangerade plattformen SLU Urban Futures en workshop, med fokus på Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, då fem av plattformens senast såddfinansierade projekt presenterade sina arbeten. Att inkludera de globala målen när forskningsfrågor skulle ställas öppnade upp för nya samarbeten.