SLU-nyhet

Gårdar med kor lagrar in mest kol i marken

Publicerad: 08 februari 2023
Brunvita kor på bete. Foto.

Det finns mycket mer kol i marken än vad som finns i vegetationen och atmosfären tillsammans. Därför kan olika odlingsåtgärder som höjer kolförrådet i marken fungera som en effektiv kolsänka och minska mängden koldioxid i luften. Det är stora skillnader i kolinlagringen i jordbruksmark beroende på vad lantbruken producerar. På mjölkgårdar är kolinlagringen som störst visar en studie från SLU.

– Uppgången var signifikant under de senaste tio åren, berättar forskaren Katharina Meurer för facktidningen ATL.

Det är framför allt annat vallodlingen som gör att gårdar med idisslare har ett större kolförråd.

– En anledning är att vall har mera rötter än ettåriga grödor och tillför därför mer kol till marken. Kol som tillförs via rötterna har också en mycket längre omsättningstid, säger Katharina.

Läs mer om Katharinas forskning i ATL.

 

Fakta:

Mer om forskningen

Läs mer om forskningsprojektet i pressutskicket Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Se föreläsningen Gräsbaserad produktion och dess värden i växtföljden, för ekosystemtjänster och biologisk mångfald från Mjölkveckan 2022 på SLU Play.

Forskningsprogram om produktion och konsumtion av mjölk

Katharinas Meurers forskning är en del av programmet ”Hållbar produktion och konsumtion av mjölk”. Programmet omfattar sex projekt från tre forskningsmiljöer: SLU, Chalmers och RISE. Projekten startade 2019 och pågår till december 2023. Programmet koordineras av SLU Future Food.

Syftet med ”Hållbar produktion och konsumtion av mjölk” är att generera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och konsumtion. Forskningsprogrammet, som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, sträcker sig från den enskilda kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nytta och ny användning av vallfoder och till en kombination av miljö och folkhälsa för kostrekommendationer.


Kontaktinformation

Katharina Meurer
Forskare i markens näringsomsättning vid institutionen för mark och miljö
+4618672463, +46738061576
katharina.meurer@slu.se