SLU-nyhet

Se svampen i din skog!

Publicerad: 16 mars 2023
En gul svamp i skogsmark. Foto.

En ny webbapplikation ska tas fram där skogsägare kan se vilka ätliga och naturvårdsintressanta mykorrhizasvampar som finns på deras mark. Applikationen ska också visa hur olika skogsbruksåtgärder påverkar svamparna. Projektet finansieras av stiftelsen Skogssällskapet och leds av SLU-forskaren Anders Dahlberg.

Jacob Bertilsson gjorde tidigare sitt mastersarbete med Professor Anders Dahlberg på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Nu är Jacob nyutexaminerad vetenskapsillustratör med examen från London. Tillsammans ska Anders och Jacob ta fram applikationen som baseras på resultat från Markinventeringen kompletterat med uppgifter från Artdatabanken.

– Många är intresserade av svamp men har svårt att se framför sig hur mångfalden av svampar ser ut och därmed kunna förstå omfattningen och betydelsen av dem. Speciellt mykorrhizasvampar och ”mycelnätverk” fångar mångas intresse – jag tror visualiseringarna kommer att hjälpa många att förstå sig på mykorrhizasvampar bättre. Det här blir ett kul, men utmanande projekt, berättar Anders.

Stor efterfrågan på lättillgänglig information

Det finns en stor efterfrågan på lättillgänglig information om vilka arter eller naturvärden som kan finnas i ett bestånd. Skogsägare vill gärna veta hur de med val av skötsel och hänsyn kan påverka till exempel svamparna.  Webbapplikationen utvecklas i samverkan med enskilda och större skogsägare, Skogsstyrelsen, Skogsforsk och SLU Artdatabanken.

Sedan 2015 sker en nationell DNA-baserad övervakning av marksvampar genom Markinventeringen och Riksskogstaxeringen som visar vilka svampar som förekommer i olika skogstyper i olika delar av Sverige. Uppgifter därifrån kommer att ligga till grund för applikationen.

Markägare ska testa applikationen

– Vi kommer att låta markägare testa applikationen och se vad det tycker. Vi hoppas på att på ett bra sätt visualisera hur olika skogsbruksåtgärder påverkar svamparna. Många är intresserade av matsvampar och även rödlistade arter kan vara intressant. Jag tror de är intresserade av var de här svamparna potentiellt skulle kunna finnas, säger Anders.

– Ett långsiktigt syfte är att projektet skall bidra till utvecklingen av digitalt markägaranpassad naturvårdsrelevant information. Det är viktigt att visualisera biologisk mångfald och vad som sker efter olika åtgärder, både på kort och lång sikt, avslutar Anders.

En testversion av applikationen väntas vara klar till hösten 2024 och en mer utvecklad version till projektslutet våren 2025.

Fakta:

Tretton projekt inom skogshushållning och naturvård har tilldelats totalt 19 miljoner kronor i årets anslagsprocess från den allmännyttiga stiftelsen Skogssällskapet, en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning.

Skelettskogar, myror och sjuka almar får miljonanslag
- Skogssällskapet berättar om de 13 projekt som finansieras