SLU-nyhet

God juverhälsa ger en mer hållbar mjölkproduktion

Publicerad: 01 augusti 2023
Ett juver och en mjölkningsmaskin. Foto.

Höga celltal (SCC) i mjölk är en indikation på juverinflammation. Nya forskningsresultat visar att höga celltal inte bara är kopplade till ekonomiska förluster på grund av sämre foderutnyttjande, utan har även negativ miljöpåverkan på grund av ökade metanutsläpp. Att minska juverinflammationer är alltså viktigt för en hållbar mjölkproduktion.

Celltal används som ett mått på juverhälsan hos kon. Det som mäts är antalet kroppsegna, eller somatiska, celler som finns per milliliter mjölk. Ett ökat celltal tyder på att juverhälsan är negativt påverkad. Men hur påverkar det somatiska celltalet mjölkmängden, fodereffektiviteten och energiomsättningen hos mjölkkor?

Tre besättningar har undersökts

Den frågan undersökte forskare vid SLU i en metaananalys-studie med data från tidigare försök utförda på Lövsta och Kungsängen utanför Uppsala samt Röbäcksdalen utanför Umeå. Resultaten av studien visar att höga celltal kan ha en negativ effekt på kornas fodereffektivitet.

Ju högre celltal, desto sämre blir kornas förmåga att omvandla foder till mjölk. För varje procentuell ökning av celltalet ökade även kornas värmeproduktion med 2,1 MJ per dag, berättar Abdulai Guinguina, en av forskarna bakom studien.

Höga celltal ger mindre mjölk

Mjölkproduktionen minskade i genomsnitt med 0,67 till 0,83 kilo per dag. Kor med höga somatiska celltal producerar inte bara mindre mjölk, utan behöver också använda mer energi för att hålla sig varma.

– Dessutom var höga somatiska celltal kopplat till ökade metanutsläpp per kilo mjölk, säger Rebecca Danielsson, en annan av forskarna bakom studien.

Viktigt att ha koll på kornas juverhälsa

Höga somatiska celltal är alltså både kopplade till ekonomiska förluster på grund av minskad fodereffektivitet hos mjölkkor och negativ miljöpåverkan.

– Vår studie understryker vikten av att ha koll på kornas juverhälsa och förhindra utbrott av juverinflammation, mastit, eftersom god juverhälsa inte bara har betydelse för djurens hälsa och mjölkens kvalitet utan även påverkar fodereffektiviteten och den övergripande hållbarheten inom mjölkproduktion, avslutar Abdulai.

Fakta:

Forskningsprogrammet ”Hållbar produktion och konsumtion av mjölk” sträcker sig från den individuella kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer. Här skapas förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion. I forskningsprogrammet ingår sex projekt som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning. Den här studien är en del av projektet Förbättrad hållbarhet inom mjölkproduktion genom förbättrad fodereffektivitet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Abdulai Guinguina, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU & Natural Resources Institute Finland, LUKE
abdulai.guinguina@luke.fi, +358 295 32 26 99