SLU-nyhet

Långsiktig satsning på nya sorter av livsmedelsgrödor

Publicerad: 25 september 2023
veteax

I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. Från och med nästa år föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

SLU Grogrund är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Här samverkar akademi, industri och samhälle för att säkerställa tillgången till nya sorter av livsmedelsgrödor anpassade för odling i Sverige.

– Detta samarbete mellan forskare, företag och samhällsaktörer är viktigt för att vi ska få fram nya växtsorter och grödor som passar vårt odlingsklimat. Inhemsk växtförädling kan långsiktigt förbättra konkurrensvillkoren för svenska lantbrukare och bidra till att det finns gott om svenska varor i butikerna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Långsiktighet är A och O i växtförädlingen

Eva Johansson är programchef för SLU Grogrund. Hon och hennes medarbetare är mycket positiva till förslaget, som gör det möjligt att arbeta ännu mer långsiktigt. Växtförädling behöver fortgå hela tiden, för att anpassa grödor till nya odlingsförhållanden, växtsjukdomar, och krav från konsumenter och samhälle på att grödor ska vara hälsosamma och miljövänligt odlade. Med ett tillskott på 10 miljoner kronor per år blir finansieringen totalt 35 miljoner kronor per år.

– Vi inser hur viktigt SLU Grogrund är för framtiden och har sett vilket fantastiskt arbete alla involverade har lagt ner och är glada över att även regeringen har insett vikten av detta. Vårt koncept har varit framgångsrikt och vi ser fram emot att fortsätta bidra till framtidens livsmedelsförsörjning, säger Eva Johansson.

SLU Grogrund startades 2018 som ett resultat av livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62