SLU-nyhet

”Vid nästa pest får vi sota för biståndsbesluten”

Publicerad: 25 september 2023

Forskning med finansiering från bistånds­budgeten har byggt ovärderlig kompetens inte bara i låginkomstländer utan ­också i Sverige, skriver forskare från SLU och SVA i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Forskning i fattiga länder och sam­arbete över gränserna är centralt för att vi i Sverige ska kunna möta fram­tidens globala utmaningar, skriver forskarna Klara Fischer, docent vid Institutionen för stad och land, Susanna Sternberg Lewerin, professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och programchef för SLU Future One Health, och Erika Chenais, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i debattartikeln som publicerades i DN den 21 september.

"När svenska forskare åker till låginkomstländer tar de inte bara med sig kunskaper dit. Lika viktigt är lärdomarna de får med sig hem. Den kompetensen är ovärderlig när afrikansk svinpest nu härjar i svenska skogar", skriver författarna.

”Afrikansk svinpest är endast ett exempel på hur forskarutbildning och forskning med finansiering från bistånds­budgeten byggt kompetens inte bara i låginkomstländer utan ­också i Sverige. Kunskapen behövs för att hantera framtida samhälls­utmaningar såsom den vi nu står inför.”

Ett annat exempel som lyfts i debattartikeln är hur klimatstabilt vete utvecklats av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, tillsammans med internationella partner. Forskningen finansierades med forskningspengar från bistånds­budgeten och utvecklades från början väst­afrikanska jordbruk, men har nu vidareförädlats i samarbete med Lantmännen för att möta svenska klimatförändringar.


Kontaktinformation