SLU-nyhet

Stort internationellt roskonvent till Sverige och Alnarp

Publicerad: 24 januari 2024
Porträttbild av Lars-Åke Gustavsson. Han syns i profil när han står i en trädgård. Han håller en rosa ros i handen och tittar ner på den.

Sommaren 2024 hålls ett stort internationellt roskonvent i Kalmar. Nationella genbanken vid SLU Alnarp är ett av besöksmålen under det 5 dagar långa huvudprogrammet.

Poms arbete med att inventera och bevara äldre sorter av trädgårdsväxter, och särskilt Rosuppropets spännande resultat, har väckt internationellt intresse efter att boken Rosarvet i Nationella genbanken publicerades 2022. När Sverige nu för första gången står som värd för de internationella konventen WFRS Regional Convention & Heritage Roses Conference Sweden 2024 kommer det svenska arbetet med äldre kulturarvsrosor hamna i fokus när hundratals rosentusiaster och experter från hela världen sammanstrålar. Självklart kommer besökarna också ges tillfälle in att själva se och bekanta sig med samlingen i Nationella genbanken i Alnarp.

Rosuppropets metod, där molekylära analyser kombinerats med morfologiska studier har gett många spännande svar rörande rosorna släktskap. Många av de sorter som getts nya namn härrör med stor sannolikhet från äldre växtmaterial som spridits internationellt i handeln, men förlorat sina sortnamn när sortimenten förändrats. Andra sorter har uppstått i Sverige genom medveten växtförädling och selektion eller genom spontana korsningar och mutationer.

De drygt trehundra rosor som bevaras i Nationella genbanken bär alla på viktiga pusselbitar till vår hortikulturella historia och vårt gröna kulturarv. I fält i Alnarp kommer de internationella besökarna få möjlighet att ta del av de berättelser som samlats in och bevaras tillsammans med rosorna, men också hjälpa till att identifiera sorter vars ursprungliga sortnamn ännu inte kunnat identifieras.    

Roskonventets program utlovar unika rosenträdgårdar och spektakulära upplevelser när rosorna är som vackrast i Norden. För den som vill lyssna på seminarier i Kalmar erbjuds även särskilda dagsbiljetter. Ur programmet:

Den 3/7 inleder vår främsta nordiska rosexpert Lars-Åke Gustavsson med att presentera POM-projektet och kulturarvsrosorna. Därefter följer talare från Storbritannien, USA, Indien och Danmark. Därefter följer en utflykt till Öland och Solliden och en dopceremoni av kronprinsessan Victorias ros, guidning i parken och efteråt en magisk kväll i Borgholms Slottsruin.

Den 6/7 presenteras rosenträdgårdar i Japan följt av föreläsare från Storbritannien, Polen och Slovenien. Seminarierna avslutas med en paneldiskussion där man tar upp frågor som rosor för biologisk mångfald, framtidens lättodlade rosor och de historiska rosornas värde för offentlig miljö och för en ny generation av trädgårdsmästare.  

Dagen avslutas med Ros fest, Pop-up park och mingel på Stortorget samt guidade rosvandringar i Kalmar.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79