SLU-nyhet

Rapportlansering med Future Forests

Publicerad: 05 juni 2024
Ronju över Zoom

Future Forests nyaste rapport lanserades nyligen officiellt.

Måndag 27 maj hade Future Forests officiell lansering av rapporten "Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet", av Francisco Aguilar och Ronju Ahammad.

I rapporten har författarna undersökt om och hur det är möjligt att kvantifiera eller skatta måluppfyllelse för miljökvalitetsmål med hjälp av socio-ekonomiska indikatorer.

Har vi tillräckligt med officiell statistik, fortlöpande nationella databaser och annan överkomlig information, kring de indikatorer som behövs för att säga något om huruvida vi går bakåt eller framåt i måluppfyllelse?

Lanseringen skedde på SLU campus Umeå. Deltagarna fick tårta och kaffe Ronju Ahammad, på länk från Australien, gav ett intro till rapporten och dess resultat.