I folkhälsans frontlinje: Hur svenska veterinärer förstår och hanterar epizootier

Senast ändrad: 06 februari 2023
Ko

Epizootier är smittsamma djursjukdomar som utgör en samhällsfara. Gällande regelverk möjliggör för svenska myndigheter att kontrollera, och om möjligt, att utrota dessa sjukdomar. Veterinärkåren är avgörande för att utöva denna kontroll då svenska veterinärer är skyldiga att anmäla misstanke om epizootier till aktuella myndigheter. Svenska veterinärer är också skyldiga att initiera åtgärder för att förhindra att smittan sprids, till exempel genom att spärra av den aktuella gården. Vid särskilt smittsamma sjukdomar måste berörda djur avlivas.

Bakgrund

Forskning från andra länder har visat att veterinärer som hanterar epizootier måste balansera olika typer av behov och krav som ibland hamnar i konflikt. Internationellt är det dock oftast en utomstående officiell veterinär som kallas in vid misstanke om epizootier. I Sverige är det den ordinarie veterinären som ansvarar för att anmäla och initiera åtgärder. Detta skapar sannolikt specifika utmaningar. Forskning om hur svenska veterinärer förstår och hanterar sin roll i relation till epizootier saknas.

Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka svenska produktionsdjurveterinärers förståelse och hantering av epizootier, med fokus på hur spänningar och osäkerhet hanteras och hur policy och beredskapsplaner används i praktiken.

Ett tvärvetenskapligt projekt

Teoretiskt bygger projektet på en förståelse av veterinär praktik som ett situerat relationellt görande som potentiellt präglas av osäkerhet och spänningar. Också policy behöver göras i, och justeras till, den aktuella praktiken för att fungera. Projektets huvudsakliga data är intervjuer med ett stort antal veterinärer med erfarenhet från epizootier samt representanter från berörda myndigheter. Projektet, som bygger på sociologi och veterinärmedicin, utgör ett unikt tvärvetenskapligt bidrag till forskningen om prevention av djursmittor. Det kommer att leda till ny kunskap om veterinär professionell praktik, om hanterandet av allvarliga smittor i Sverige och om interaktionen mellan människors och produktionsdjurs hälsa.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.


Kontaktinformation

Hedvig Gröndal
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +46737006015
E-post: hedvig.grondal@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se