Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 289 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :
Maja Malmberg

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Ny metod för upptäckt av parasiter hos får

Betande får exponeras ständigt för inälvsparasiter av olika arter, varav de som lever i löpmagen är skadligast. Den vanligaste effekten är nedsatt lammtillväxt. Ett nytt sätt att studera vilka

Ny kunskap om höftledsartros hos katt

Precis som hos människa är höftledsartros vanligt hos katter. För att kunna förebygga och utveckla effektiv behandling mot artros är kunskap om tidiga förändringar i drabbade leder viktig. Sådan

Myggburet virus infekterar svenska hästar

Virusinfektioner som sprids av myggor väntas öka i och med klimatförändringar och ökad globalisering. I Sverige finns idag ett myggburet virus, Sindbis-viruset, som orsakar Ockelbosjuka med feber och

KV Osteoartrit - inriktning fetma

Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt. I projektet undersöks olika diagnostiska metoder för

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast

KV Streptococcus suis

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av och egenskaper hos bakterien Streptococcus suis i svenska grisbesättningar. Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande bakterie

KV-ROADMAP: Förändrade tänkesätt kring antibiotikaanvändning inom djurproduktionen

ROADMAP ska främja övergången till en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurproduktion i olika sammanhang, genom att stötta en omprövning av beslutssystem inom livsmedelskedjan. R ethinking o f

KV Är det möjligt att definiera giftiga substanser utan djurförsök?

Ett projekt vid SLU kommer starta med målet att ta fram en ny metod där toxiska kemikaliers effekter på den tidiga embryoutvecklingen kan bedömas utan försöksdjur. Det kan vara möjligt att förutsäga

Erica Selin

Erica Selin

Selin E, Svensson K, Gravenfors E, Giovanoulis G, Iida M, Oskarsson A & Lundqvist J. (2021) Food contact materials: an effect-based evaluation of the presence of hazardous chemicals in paper and

IKT Östra Afrika

I samarbete med partners i Kenya och Uganda utvecklar SLU-forskare ny teknik som skall förbättra hantering av djursjukdomar och användning av antimikrobiella medel i Östra Afrika. Projektet rör

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

Vårens sista fakultetsnämndsmöte är i hamn. Efter en del beslut, informationspunkter och diskussioner väntar nu en välförtjänt sommar för alla deltagare. Beslut Nämnden beslutade att påbörja

Loading…