Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 250 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

KV-ROADMAP: Förändrade tänkesätt kring antibiotikaanvändning inom djurproduktionen

ROADMAP ska främja övergången till en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurproduktion i olika sammanhang, genom att stötta en omprövning av beslutssystem inom livsmedelskedjan. R ethinking o f

Eva Tyden

Eva Tyden

Läs mer på den engelska sidan.

Ökar smittspridningen med fästingar till djur och människa i norra Sverige?

Ett förändrat klimat innebär förändrade utbredningsområden för smittsamma sjukdomar, speciellt de som sprids med insekter och fästingar. Fästingar insamlade i Norrland med hjälp av allmänheten,

Krista Tuominen

Krista Tuominen

Mitt projekt fokuserar på att utveckla en modell för att beskriva sjukdomsspridning av livestock-associated meticillinresistent Staphylococcus aureus (LA-MRSA) innom och emellan svenska

Se docentföreläsningarna på VH

Se docentföreläsningarna på VH

Den 13 maj hölls docentföreläsningar på VH-fakulteten. De spelades in och nu är länkarna klara om du vill se de filmade föreläsningarna. Länkarna Här är länkarna till de olika föreläsningarna Ingrid

Se docentföreläsningarna på VH

Se docentföreläsningarna på VH

Den 13 maj hölls docentföreläsningar på VH-fakulteten. De spelades in och nu är länkarna klara om du vill se de filmade föreläsningarna. Länkarna Här är länkarna till de olika föreläsningarna Ingrid

BVF Läkemedelsresistens hos hästens spolmask

Spolmasken, Parascaris equorum, är hästens största inälvsparasit. Spolmaskinfektion är mycket vanligt hos föl och unghästar, därefter utvecklar hästarna immunitet mot masken, och hos hästar äldre än

Hantering av rå kyckling och smitta – globalt projekt

Campylobacter är den vanligaste bakteriella orsaken till mag- och tarmsjukdom hos människa globalt sett. Bakterien finns hos både djur och människor men är framförallt anpassad till miljön i tarmarna

BVF Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Hästens parasiter utvecklar resistens mot avmaskningsmedel, vilket är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med avmaskningsmedel för att effekten

BVF Ett nytt tillvägagångsätt för att förstå och kontrollera resistensutveckling hos spolmask

Spolmasken är en stor parasitisk rundmask som bland annat finns hos hästar, grisar, fjäderfän och människor. Att hästens spolmask har utvecklat multiresistens mot två av tre tillgängliga

BVF Ny klinisk diagnostik för migrerande larver från den stora blodmasken

Den stora blodmasken anses vara hästens farligaste parasit. En ökad förekomst av har observerats både i Sverige och Danmark under de senaste åren, vilket är ett hot mot hästhälsan. Den stora

Developmental Biology Platform

Developmental Biology Platform

gunnar.carlsson@slu.se

Loading…