Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 286 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

IKT Östra Afrika

I samarbete med partners i Kenya och Uganda utvecklar SLU-forskare ny teknik som skall förbättra hantering av djursjukdomar och användning av antimikrobiella medel i Östra Afrika. Projektet rör

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

Vårens sista fakultetsnämndsmöte är i hamn. Efter en del beslut, informationspunkter och diskussioner väntar nu en välförtjänt sommar för alla deltagare. Beslut Nämnden beslutade att påbörja

NanoMAX-analys av broskvävnad från häst och gris

Skador på ledbrosket i samband med artros är en av de vanligaste orsakerna till ledsmärta och hälta hos hästar. Vår forskargrupp arbetar för att utveckla metoder som kan läka skador på ledbrosket och

Ögonbehandling utan kolik

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig

Vaccinadjuvans kan skydda utsatta grisar

Adjuvans är ett ämne som ökar effekten av vaccin genom att ospecifikt aktivera immunförsvaret. På liknande vis skulle behandling av levande djur med adjuvans eventuellt kunna öka motståndskraften mot

Besiktning - framtidens övervakning av djurens hälsa och välfärd

De senaste 100 åren har köttbesiktningen vid landets slakterier utvidgats från att undersöka om enskilda djur var säkra att äta till att också verifiera kontrollen av nötkreaturstuberkulos.

Nervsjukdomen polyneuropati hos häst slår olika i olika regioner

Om din häst blir svag, snubblig och kotar över, så kan det vara polyneuropati. Det första fallet kom 1995. Orsaken till nervsjukdomen är oklar, men ingen smitta har påvisats. Det var 136 utbrott i

Den genetiska sammansättningen hos hästens spolmask

Hästens spolmask, Parascaris equorum, är orsak till sjukdom hos föl och ettåringar världen över. Under det senaste decenniet har denna parasitiska rundmask utvecklat resistens mot avmaskningsmedel

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i idisslarnutrition

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i idisslarnutrition

marten.granert@slu.se Institutionen för husdjurens utfordring och vård ska rekrytera en professor i idisslarnutrition och bjuder in till en kandidats provföreläsning. Välkommen. Edenio Detman, som

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i idisslarnutrition

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i idisslarnutrition

marten.granert@slu.se Institutionen för husdjurens utfordring och vård ska rekrytera en professor i idisslarnutrition och bjuder in till en kandidats provföreläsning. Välkommen. Edenio Detman, som

Vävnadsförändringar i knäleden hos katt

Förändringar som tyder på den kroniska ledsjukdomen osteoartrit (artros) är vanligt förekommande vid röntgenundersökning av äldre katter. Varför osteoartrit uppstår är ofta oklart och få studier har

Vingelsjuka hos katt

Vingelsjuka hos katt är en fruktad neurologisk sjukdom som främst drabbar katter som får gå ute. Sjukdomen karaktäriseras av en inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg och orsakas av en

Loading…