Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 193 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :
Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Sara Frosth

Sara Frosth

Disputerad bioteknolog med intresse för veterinärmedicinsk bakteriologi, molekylärbiologi, proteinteknologi och vaccinologi mm. Gjorde mitt doktorsarbete om Dichelobacter nodosus och fotröta hos får

Är utfodring med färskfoder en risk för hundägaren?

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt men det kan finnas risker med detta. Färskfodren i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodren

Stina Hellman

Stina Hellman

Ökad resistens mot avmaskningsmedel är idag ett växande problem. Trots mycket fokus på förebyggande åtgärder, såsom träckprovsanalys före avmaskning, finns det fortfarande ett stort behov av

Stor dammsnäcka

Stor dammsnäcka (Lymnaea stagnalis) är den största vattenlevande snäckan på norra halvklotet. Den förekommer i större delen av landet, främst i sötvatten men tack vare sin saltvattentolerans finns

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar? rebecca.rikner@slu.se Tillgången till säkert dricksvatten hotas av klimatförändringar och en ökad risk för att kemikalier

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Ny metod för att mäta oönskade kemikalier i dricksvatten

Varje person i Sverige konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Den höga konsumtionen och det livslånga intaget gör att även låga koncentrationer av hälsofarliga ämnen kan påverka

Renat avloppsvatten inte rent

SLU-forskare har undersökt hur effektiva fem svenska avloppsreningsverk är på att rena bort hälsofarliga ämnen från avloppsvattnet. Resultaten visar att det orenade vattnet ger en kraftig påverkan av

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar? rebecca.rikner@slu.se Tillgången till säkert dricksvatten hotas av klimatförändringar och en ökad risk för att kemikalier

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Kandidatarbeten undersöker feminiseringen av veterinäryrket

Kandidatarbeten undersöker feminiseringen av veterinäryrket

Veterinärstudenterna Julia Wlosinska och Vendela Gullberg har i sina kandidatarbeten undersökt feminiseringen av veterinäryrket, d.v.s. processen när yrket har gått från att vara helt mansdominerat

Loading…