Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 257 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9 - Pia Haubro Andersen & Frida Martin Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner

Kycklinguppfödares åtgärder begränsar Campylobacter

Campylobacter är bakterier som kan orsaka allvarlig diarré, magsmärtor, feber och kräkningar hos människa. Bakterierna finns hos livsmedelsproducerande djur och framförallt kycklingkött är en vanlig

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

För att våra djur ska må bra och växa som de ska under sin betesperiod vill vi i detta projekt försöka hitta automatiska mätmetoder som kan indikera parasitförekomst hos våra betesdjur. I projektet

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9

One Health webbinarium #9 - Pia Haubro Andersen & Frida Martin futureonehealth@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för

VH:s fakultetsnämndsmöte 16 december

Med säker taktpinne lotsade Kristina Jungnelius nämndens deltagare iklädda tomteluvor genom ett digert och fullspäckat program. Det fanns många och viktiga punkter att behandla under årets sista

NanoMAX-analys av broskvävnad från häst och gris

Skador på ledbrosket i samband med artros är en av de vanligaste orsakerna till ledsmärta och hälta hos hästar. Vår forskargrupp arbetar för att utveckla metoder som kan läka skador på ledbrosket och

Mångmiljondonation

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med

Mångmiljondonation

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med

Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

SLFbidrag

SLFbidrag

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av

Loading…