Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 194 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

BVF Alternativa metoder för kontroll av den stora blodmasken

Allt fler hästar i Sverige drabbas av inälvsparasiten den stora blodmasken. Samtidigt är resistens mot avmaskningsmedel ett stort problem och ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är

BVF Ny klinisk diagnostik för migrerande larver från den stora blodmasken

Den stora blodmasken anses vara hästens farligaste parasit. En ökad förekomst av har observerats både i Sverige och Danmark under de senaste åren, vilket är ett hot mot hästhälsan. Den stora

BVF - Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit

Smittsamt klöveksem hos mjölkkor kan ge upphov till hälta vilket innebär ett djurvälfärdsproblem och ekonomiska förluster för djurägarna genom produktionsbortfall. Ännu är inte orsaken till sjukdomen

Kvarkavaccinet Strangvacs skyddande antigener är mycket konserverade

Den smittsamma luftvägssjukdomen kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi och är en av de äldsta kända sjukdomarna hos hästar. Sjukdomen drabbar hästar över hela världen och i Sverige

Öppen utlysning om medfinansiering av två post doc-projekt

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU utlyser två post doc-projekt som delfinansieras av fakulteten med 500

Är dosen antibiotika rimlig till nyfödda föl?

Blodförgiftning hos nyfödda föl är en livshotande sjukdom som uppkommer på grund av att bakterier tagit sig ut i blodet. Sjukdomen behandlas med antibiotika men det nyfödda fölets organ är inte fullt

Alternativa och komplementära behandlingsmetoder vanliga till svenska hästar

Många komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder är inte vetenskapligt utvärderade vad gäller effektivitet och säkerhet. För att få veta vilka metoder som oftast används

BVF Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Hästens parasiter utvecklar resistens mot avmaskningsmedel, vilket är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med avmaskningsmedel för att effekten

KV Osteoartrit - inriktning fetma

Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt.. I projektet undersöks olika diagnostiska metoder för

Ökar smittspridningen med fästingar till djur och människa i norra Sverige?

Ett förändrat klimat innebär förändrade utbredningsområden för smittsamma sjukdomar, speciellt de som sprids med insekter och fästingar. Fästingar insamlade i Norrland med hjälp av allmänheten,

OneHealth-WASH #2

Seminarium: Effektiv "WASH" för att förhindra infektioner och minska uppkomsten av AMR agnes.bondesson@slu.se Välkommen att delta på One Health-nätverkets andra webbinarium med titeln: "Effective

Campylobacter från ekologisk kyckling mindre resistenta

Antibiotikaresistens är en stor framtida utmaning. Även om vi i Sverige har en klok och låg antibiotikaanvändning till djur är resistenta bakterier ett växande problem. I stora delar av världen har

Loading…