Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 190 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Disputation Rortana Chea

Disputation Rortana Chea sofia.webering.ekberg@slu.se Rortana Chea försvarar sin avhandling: Foodborne bacteria in the Cambodian meat value chain: Emphasis on the risk of Salmonella in chicken and

Disputation Anna Kendall

Disputation Anna Kendall sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Kendall försvarar sin avhandling: Nerve growth factor and its association with osteoarthritis in the horse Audhumbla, VHC, Campus Ultuna

Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt i hela landet

Sedan månadsskiftet november–december ses en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. På vissa platser har halterna fortsatt att öka även under

BVF-Molekylär karakterisering och antimikrobiell resistens hos Salmonella

Bakterien Salmonella enterica, en rörlig fakultativ intracellulär gramnegativ bakterie, är en välkänd livsmedelsburen tarmpatogen som är spridd över hela världen. Bland de livsmedelsburna

Developmental Biology Platform

gunnar.carlsson@slu.se

Ny innovativ cellodlingsmetod för immunologiska studier vid parasitinfektion hos häst

Idag utgör resistens mot avmaskningsmedel i kombination med en ökad förekomst av parasiter ett hot mot hästnäringen och god hästvälfärd. För att bättre kunna studera immunreaktioner mot parasiter i

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Avmaska rätt för minskad resistens

De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta ökar risken för smitta av parasiter, parallellt med att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel. Diagnostiken är tidskrävande

Effekt av kalvningstidpunkt på parasitdynamiken i dikalvsproduktion på permanenta betesmarker

Bakgrund Mellanstora löpmagsmasken, Ostertagia ostertagi, är den ekonomiskt mest förödande parasiten hos betande nötkreatur. Problemet anses generellt sett vara större hos förstagångsbetande

Uppdaterad kontrollstrategi mot spolmask hos höns

Spolmasken Ascaridia galli är idag ett vanligt problem hos värphöns. Parasiten påverkar fåglarnas hälsa och produktivitet och hållbar parasitkontroll är därför en nyckelfråga i denna produktion. I en

Loading…