Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 183 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 - i Umeå, Uppsala,

Ny innovativ cellodlingsmetod för immunologiska studier vid parasitinfektion hos häst

Idag utgör resistens mot avmaskningsmedel i kombination med en ökad förekomst av parasiter ett hot mot hästnäringen och god hästvälfärd. För att bättre kunna studera immunreaktioner mot parasiter i

Vingelsjuka hos katt

Vingelsjuka hos katt är en fruktad neurologisk sjukdom som främst drabbar katter som får gå ute. Sjukdomen karaktäriseras av en inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg och orsakas av en

Bra villkor för framtida kontroll av salmonella hos mjölkkor

Salmonella är en zoonos, en infektion som kan spridas mellan människor och djur. I Sverige har vi haft ett kontrollprogram sedan 60-talet i syfte att minska förekomsten av salmonella bland

One Health-perspektiv i livsmedelsproduktionen

Dagens system för livsmedelsproduktion är komplexa och för att möta framtidens utmaningar krävs ett synsätt som omfattar både människors och djurs hälsa, samt miljön vi lever i. Detta synsätt kallas

Ljusbehandling förbättrar inte sårläkning hos häst

Många hästar behandlas med ljusterapi för olika sjukdomstillstånd. Behandlingsformen, som kallas LLLT (low level light therapy), är kontroversiell och vetenskapliga bevis för en medicinsk effekt

Parasitangrepp hos nötkreatur påverkas av ras

Betande nötkreatur över hela världen smittas av parasiter. Särskilt hos förstagångsbetande ungdjur påverkar maskinfektioner djurens hälsa och välfärd allvarligt. Som följd sänks produktionen vilket

Parasiter hos häst – en vanlig orsak till kolik?

Kolik är vanligt förekommande hos häst, och kan i vissa fall vara livshotande. En orsak till kolik är parasitskador, vilket kan förebyggas med hjälp av avmaskningsmedel. Flitigt användande av

Allergimedicinen cetirizin utvärderad för hund

Allergimediciner av typen antihistaminer används ofta till människa men är inte registrerade för hund i Sverige. Antihistaminet cetirizin har använts till hund men det är osäkert hur stor dos som

Genetiskt olika varianter av aviärt coronavirus funna

Coronavirus har nyligen blivit ett av de mest betydelsefulla virusen inom humanhälsan. Inom veterinärmedicinsk virologi är denna grupp av virus sedan länge uppmärksammad då många viktiga

Adjuvanset G3 visar potential för användning i hästvaccin

Adjuvans är ämnen som tillsätts vaccin för att aktivera immunförsvaret och därmed förbättra vaccinets verkan. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt effekten av det nya adjuvanset

Ny markör för artros hos akut halta hästar

Sjukdomen artros, eller osteoartrit som den egentligen heter, är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta. Sjukdomen diagnostiseras oftast sent i förloppet då ledskadorna är långt

Loading…