Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 210 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Urban Forests: Survey your moves

urbanfutures@slu.se Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och

Afrikansk svinpest – grisuppfödarnas syn på myndigheternas agerande

I september 2023 bekräftades det första fallet av afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin i Sverige. Som svar på detta inledde myndigheterna ett kontrollprogram för att utrota infektionen. Syftet med

Att överbrygga discipliner genom Urban Healthscapes

Urban Healthscapes är ett användbart begrepp som kan underlätta tvärvetenskaplig forskning om hälsofrågor i städer. Det här var ett av huvudbudskapen från ett webbinarium som nyligen arrangerades i

Riktad selektiv avmaskning

Andelen lantbruk med ekologisk djurhållning ökar. Samtidigt finns studier som visar att betesparasiter hos nötkreatur ger hälsostörningar och förluster även när infektionsnivåerna är subkliniska. De

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Fotröta och smittsam digital dermatit hos får

Klövsjukdomarna fotröta och smittsam digital dermatit (CODD) leder till hälta och skapar betydande problem för både djurvälfärd och produktion. Det är därför viktigt att övervaka och begränsa deras

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

KV Är det möjligt att definiera giftiga substanser utan djurförsök?

Ett projekt vid SLU kommer starta med målet att ta fram en ny metod där toxiska kemikaliers effekter på den tidiga embryoutvecklingen kan bedömas utan försöksdjur. Det kan vara möjligt att förutsäga

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

Kor och får fridfullt betande i ett böljande pastoralt landskap är själva sinnebilden för god djurvälfärd. Dagarna ägnas åt djurens favoritsysselsättning som är att beta och idissla fodret som fritt

Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit

Smittsamt klöveksem hos mjölkkor kan ge upphov till hälta vilket innebär ett djurvälfärdsproblem och ekonomiska förluster för djurägarna genom produktionsbortfall. Ännu är inte orsaken till sjukdomen

Parasitsjukdomar och markörer för bedömning av djurvälfärd med tillämpningar hos betesdjur

För att möta en ökad global efterfrågan på livsmedel från en växande befolkning måste animalieproduktionen intensifieras. Detta får dock inte ske på bekostnad av nedsatt djurhälsa och försämrat

Loading…