Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 201 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Uppfattningar om smittskydd rörande afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en mycket allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen ger lidande och allvarliga ekonomiska konsekvenser på grund av hög dödlighet hos drabbade djur.

Ugandiska djurägares syn på smittor och smittskydd

Infektionssjukdomar försämrar djurhälsan och försvårar livsmedelsproduktionen. I låginkomstländer med brist på veterinärmedicinsk rådgivning och behandling är förebyggande åtgärder extra viktigt.

Livesändning Hur hotat är vårt dricksvatten?

Livesändning Hur hotat är vårt dricksvatten?

Livepodd från Almedalen: Hur hotat är vårt dricksvatten? gunilla.leffler@slu.se Det finns tusentals olika ämnen i vatten, varav ett okänt antal är giftiga föroreningar. Letar vi efter rätt saker i

Hur hotat är vårt dricksvatten?

I ett samtal mellan beslutsfattare och forskare under Almedalsveckan diskuterade SLU-forskaren Johan Lundqvist kemikaliehotet mot vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet – med Maria Gardfell (mp)

Kortison vid akut ledinflammation hos häst

Ledinflammation är en vanlig orsak till smärta och hälta hos både tävlings- och sällskapshästar. För att komma till rätta med inflammationen ges ofta kortison genom injektion direkt i leden. Det

Hur hotat är vårt dricksvatten?

I ett samtal mellan beslutsfattare och forskare under Almedalsveckan diskuterade SLU-forskaren Johan Lundqvist kemikaliehotet mot vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet – med Maria Gardfell (mp)

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Sara Frosth

Sara Frosth

Disputerad bioteknolog med intresse för veterinärmedicinsk bakteriologi, molekylärbiologi, proteinteknologi och vaccinologi mm. Gjorde mitt doktorsarbete om Dichelobacter nodosus och fotröta hos får

Är utfodring med färskfoder en risk för hundägaren?

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt men det kan finnas risker med detta. Färskfodren i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodren

Stina Hellman

Stina Hellman

Doktorand med intresse för hästar, parasiter och immunologi Mitt stora intresse för djur och natur ledde mig till Uppsala och till agronomutbildningen vid SLU. På vägen blev jag nyfiken på att lära

Stor dammsnäcka

Stor dammsnäcka (Lymnaea stagnalis) är den största vattenlevande snäckan på norra halvklotet. Den förekommer i större delen av landet, främst i sötvatten men tack vare sin saltvattentolerans finns

Loading…