Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 219 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 15 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största

10 miljoner från Formas till forskningsprojektet EQUIP om hållbar renskötsel

Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Forskarna ska försöka

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande

KV Hur rent är rent nog?

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att förbättra vårdhygienarbetet i djursjukvården. Rengöring och desinfektion är viktiga vårdhygienåtgärder för att minska mängden bakterier i miljön.

Disp Madeleine Moazzami

Foodborne bacteria in slaughterhouses with focus on cleaning and disinfection sofia.webering.ekberg@slu.se Madeleine Moazzami försvarar sin avhandling: Foodborne bacteria in slaughterhouses with

Mänskliga relationers betydelse för veterinärers antibiotikaförskrivning

I jämförelse med de flesta andra länder används väldigt lite antibiotika för lantbrukets djur i Sverige. Internationella studier visar att restriktiv antibiotikaanvändning kan påverka relationen

Avmaska rätt för minskad resistens

De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är

Frysning av kycklingkött minskar mängden Campylobacter

De flesta Campylobacter-infektioner hos människor är sporadiska fall, ofta kopplade till privata hushåll. Fjäderfäkött anses vara den främsta källan till campylobacterios och det finns betydande

Uppsala Health Summit 2023

Årets upplaga av det internationella toppmötet Uppsala Health Summit tar sig an utmaningarna kring kemikalier och miljöföroreningar. Mötet kommer bland annat att fokusera på lösningar som kan

Det svenska spolmaskprogrammet: styrkor och svagheter

I början av 2000-talet ökade antalet infektioner med spolmasken Ascaridia galli bland frigående värphöns. Infektionen påverkar hönsens hälsa och produktivitet. Spolmaskar kan också i sällsynta fall

Parasitsjukdomar och markörer för bedömning av djurvälfärd med tillämpningar hos betesdjur

För att möta en ökad global efterfrågan på livsmedel från en växande befolkning måste animalieproduktionen intensifieras. Detta får dock inte ske på bekostnad av nedsatt djurhälsa och försämrat

Disp Maria Yu

Towards improved drinking water safety: The use of in vitro bioassays to optimize treatment processes and assess chemical hazards sofia.webering.ekberg@slu.se Maria Yu försvarar sin avhandling:

Loading…