Förbättring av djur- och humanhälsan genom att identifiera infektionsämnena bakom diarrésjukdomar hos unga idisslare i Etiopien

Senast ändrad: 03 maj 2023
Afrikanska getter

Etiopien är ett land som ligger strax under Saharaöknen (sub-Saharan), med en befolkning på 100 miljoner människor. Landet lider ofta av torka som gör att människor och djur inte kan få tillräckligt med mat och vatten. Därför räknas Etiopien till ett av de allra fattigaste länderna i världen. Många är beroende av sina husdjur för mat och inkomst, speciellt har många bönder får och getter, men även kor är mycket vanliga.

Etiopien beräknas ha den största populationen av får, getter och kor i Afrika och boskapshållning räknas som den viktigaste näringen i landet. Tyvärr är det många problem med denna näring och till exempel dör mängder av djur på grund av smittsamma sjukdomar. Diarrésjukdomar anses vara ett av de största problemen.

Diarrésjukdomar kan orsakas av en mängd olika typer av mikroorganismer som virus, bakterier och protozoer. Hur dessa smittar varierar och även behandlingen skiljer sig åt, till exempel fungerar inte antibiotika mot virus. Väldigt ofta finns varken vaccin eller andra behandlingsmetoder tillgängliga.

Man har aldrig gjort någon ordentlig kartläggning över vilka mikroorganismer som ligger bakom diarrésjukdomar hos boskap i Etiopien. Därför kan man inte heller sätta in lämpliga åtgärder som till exempel vaccination eller lämpliga biosäkerhetsåtgärder. Inte heller har man undersökt om dessa mikroorganismer kan smitta mellan djuren och människorna, och vice versa. Detta projekt har därför målsättningen att kartlägga vilka mikroorganismer som cirkulerar i får, getter och kor med diarré.

Vi kommer också undersöka i detalj några virus och bakterier som är av speciellt intresse och följa upp om dessa även finns hos barn med diarré. Dessutom kommer vi använda metoder som kan hitta helt nya mikroorganismer (s.k. metagenomik) och vi kommer även studera dessa nya mikroorganismer i mer detalj. Vi tror nämligen att det finns många ännu ej beskrivna virus/bakterier som orsak till diarrésjukdomar hos idisslarna.

När vi sedan har fått en så komplett bild som möjligt kommer vi avsluta projektet med en workshop där vi delar med oss av denna kunskap till organisationer med ansvar för djur, human hälsa och smittskydd i Etiopien, som i sin tur får inleda korttids- och långtidsåtgärder för att kontrollera och behandla dessa. Allt detta kommer leda till betydligt friskare djur och därmed förbättrad hälsa, reducera hunger och fattigdomen för barnen i Etiopien.

Projektet finansieras från Vetenskapsrådet (2021-04343) och beräknas pågå till 2025.


Kontaktinformation

Julia Bergholm

Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

E-post: julia.bergholm@slu.se

Mikael Berg

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: +4618672784
E-post: mikael.berg@slu.se