Djurmodell för behandling av diabetes

Senast ändrad: 05 februari 2024

Transplantation av insulinproducerande celler till grisar med experimentellt framkallad diabetes - En nödvändig djurmodell för att pröva en ny behandlingsmetod.

Title: Improved methods of treatment for diabetes type 1 by using the pig as an animal model for human diseases.

Ämnesomsättningssjukdomar, t.ex. metabola syndromet och diabetes, ökar i hela världen. Diabetes typ1 är en allvarlig sjukdom som främst drabbar barn. Kroppens insulinproduktion har upphört på grund av att de insulinproducerande ö-cellerna i bukspottskörteln förstörts. Sjukdomen kan leda till blindhet, njursvikt och cirkulationsstörningar. I dag utförs ö-transplantation i begränsad omfattning på människa med avsikt att göra patienterna oberoende av insulininjektioner. Dessvärre blir 90 % av de transplanterade öarna odugliga en kort tid efter ingreppet p.g.a. avstötning. Om ö-cellstransplantation skall kunna bota diabetes måste immunreaktionerna minimeras. Ett sätt att dämpa dessa är att bekläda öarna med heparin innan transplantationen.

Vi har nyligen genomfört in vitro studier som stöder denna teori. Grisar är i många fysiologiska och patofysiologiska avseenden lika oss människor och kan därför tjäna som modelldjur för våra sjukdomar. Vi kommer att experimentellt inducera diabetes hos gris. Heparinbehandlade öar alternativt obehandlade öar transplanteras till sjuka grisar. Djuren följs noggrant såväl kliniskt som med laboratorietester för att utvärdera om tillfrisknande sker och om de heparinbeklädda cellerna fungerar bättre hos mottagardjuret.

Projektet kommer också att leda till ökad kunskap grisens ämnesomsättning vilket är viktigt för förståelsen av andra svinsjukdomar. Genom att ändra fodrets sammansättning är det kanske möjligt att påskynda läkningsprocessen.

Finansiär: Formas
Samarbetspartner: Prof O Korsgren, prof B Nilsson, prof R Larssson


Kontaktinformation