God benhälsa hos suggor – bättre fenotyper för genetisk och genomisk selektion

Senast ändrad: 02 november 2017

Det långsiktiga målet med denna studie är att uppnå en förbättrad välfärd för sugga och smågrisar genom att tillämpa förbättrad metodik för att identifiera suggor som har god benstyrka och rörelser. Dålig benhälsa är, utöver att det i sig är smärtsamt för det drabbade djuret, även kopplat till andra djurvälfärdsproblem. Vi kommer att fokusera på förbättrade fenotyper samt utvecklandet av ett genetiskt test för benhälsa. Suggans aktivitet kommer att mätas med ”accelerometrar”, så kallade data loggers som mäter t.ex. när suggan ligger, står och frekvens positionsförändringar. Denna information kommer valideras mot bedömningar av suggans aktivitet, benstatus och exteriör som görs av tekniker i försöksbesättningen. Benstyrka mätt vid 100 kg, aktivitet mätt med data loggers och teknikers bedömningar av aktivitet och benstatus vid första grisning kommer relateras till suggans fruktsamhet och smågrisöverlevnad. Vi har sannolikt identifierat den gen som styr nedärvningen av "veka bak-kotor" hos gris. Projektet avser att via utökade provtagningar och analyser verifiera dessa preliminära resultat. Syftet är att förbättra djurhälsan genom att med ett enkelt blodprov kunna identifiera avelsdjur som bär på anlag för dålig benställning. Resultaten kommer att hjälpa uppfödning av en hälsosam gris med ökad livslängd.


Kontaktinformation

Katja Nilsson, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
katja.nilsson@slu.se, 018-674534