Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 252 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Bättre hov, bättre häst?

Att tävla oskodd förbättrar snabbheten hos travhästar, men alla hästar har inte tillräcklig hovkvalitet för att tävla barfota ofta utan att riskera hälsoproblem. Om mått på förmågan att tävla barfota

Allergiska eksem kan kopplas till samma regioner i arvsmassan hos hund och människa

Nya genmappningsmetoder har hjälpt forskare att, hos hundar, hitta samband mellan allergiskt eksem och flera regioner i arvsmassan. Några av de identifierade generna stämmer överens med gener som

Ny forskning om möjligheter att bredda avelsmålet för den nordiska kallblodstravaren

Kallblodstravaren har ett stort värde både som sporthäst och för bevarandet av svenska raser då de bär på unika egenskaper anpassade för vårt nordiska klimat. Släktskapet mellan individerna inom

Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser(2)

Av de äldre inhemska hästraser som finns kvar i de nordiska länderna bedöms alla utom islandshästen och den finska hästen vara hotade i olika grad. Till dessa räknas de svenska raserna nordsvensk

Kolugnt i stallet – avel för temperament hos mjölkkor

Mjölkkors temperament och beteende har betydelse både för kons välfärd och för stallpersonalens arbetsmiljö. Målet med den här studien är att förbättra avelsvärderingen för temperament hos mjölkkor

Häst

På häst utför vi härstamningskontroller, färgtester och tester för genetiska sjukdomar samt prestationsegenskaper. Så gör du Beställ provkit om du tar provet själv. Provet kan behöva tas av en

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania sofia.webering.ekberg@slu.se Christer Simon Nyinondi försvarar sin avhandling:

Mjölkveckan 17–21 oktober

Den 17–21 oktober diskuteras möjligheter och utmaningar för svensk mjölkproduktion på SLU:s Mjölkvecka. Antalet mjölkgårdar minskar i Sverige i snabb takt och det får konsekvenser för

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning,

Hundgenetikgruppen

På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar som förekommer hos både hundar och

KvanTG

Kvantitativ Genetik & Tillämpad Genetik andrus.kangro@slu.se Forskning vid avdelningen för kvantitativ genetik Forskning vid avdelningen för tillämpad genetik Kvantitativ genetik innebär

Loading…