Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 259 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning,

Forskare beräknar vad kor som hamnat i ”radioskugga” har för sig

Forskaren Keni Ren och hennes kollegor har identifierat en bra metod för att fylla i (interpolera) data som saknas, i system för övervakning av mjölkkor i ladugården. Denna kunskap är viktig för att

Disputation - Towards sustainable livestock systems: Developing and applying tools for broad sustainability assessment of pig and cattle systems

Towards sustainable livestock systems: Developing and applying tools for broad sustainability assessment of pig and cattle systems patrik.claesson@slu.se Stanley Zira försvarar sin avhandling:

GenColomb

Hästrasen colombiansk paso fino är känd för att ha tre extra gångarter utöver skritt, trav och galopp. Gångarterna kallas paso fino, trocha och colombiansk trav, och hästarna delas in i olika

Seminarium för Leif Andersson om genetiken bakom den fenotypiska mångfalden

webbredaktionen@slu.se Vi vill uppmärksamma att vår medarbetare professor Leif Andersson går i pension genom ett seminarium om den genetiska bakgrunden till fenotypisk mångfald. Seminariet kommer

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

Plant Breeding – The key to food security and improved foods malin.planting@slu.se In honour of the 2022 Bertebos Prize Laureate, Professor Rodomiro Ortiz, the Royal Swedish Academy of Agriculture

Öppen utlysning om medfinansiering av två post doc-projekt

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU utlyser två post doc-projekt som delfinansieras av fakulteten med 500

SusPig och GenTore

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från

Dödlig sjukdom kopplat till rörlighet hos hästar

Avel för rörlighet kan ha ökat andelen anlagsbärare för den ärftliga och dödliga bindvävssjukdomen ”Warmblood Fragile Foal Syndrome” (WFFS) hos hästar. Föl som har anlaget i dubbel uppsättning är

Många möjligheter med DNA-analys

Antalet DNA-analyser som görs på djur i svenska mjölkkobesättningar har ökat kraftigt de senaste åren. Förutom säkrare avelsvärden kan lantbrukarna få information om vilka djur som är bärare av

Klimatanpassning av svensk animalieproduktion

Publ. 2021. Del 15 i serien Future Food Reports. Rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris" visar på sårbarheter, anpassningsbehov,

Öppen utlysning om medfinansiering av två doktorandprojekt inom akvakultur

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två doktorandprojekt inom akvakultur. Det är möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt inom vattenbrukets alla ämnen och områden

Loading…