Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 343 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

HGEN Produktionssystem för ekologiskt kycklingkött

Konsumentefterfrågan på ekologiskt kycklingkött ökar. Primärproduktionen har svårt att möta upp den stora efterfrågan, bland annat på grund av dagens produktionsförutsättningar. I ett

avd Bio

I vår bioinformatiska forskning kombinerar vi datavetenskap, statistik, matematik och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data

gigacow

Digitaliseringen av jordbruk gör det möjligt att samla in allt mer data från våra mjölkgårdar med automatiserade metoder. Tillsammans med genomisk avelsvärdering och nya uppkopplade sensorer innebär

Hgen yearbook 2018

Vi har gjort en årsbok för 2018 med en kort beskrivning av vad som hände under året och några exempel på våra utbildningsprogram och vår forskning. Läs mer om årets höjdpunkter, framtidens

Gentest utvecklad för allvarlig sjukdom hos shetlandsponny

Skeletal atavism, även känt som "krumma föl" hos shetlandsponnyer är en ärftlig utvecklingssjukdom med onormal tillväxt av armbågsben och vadben. Sjukdomen orsakar en avvikande benställning,

Hundgenetikgruppen

Hundgenetikgruppen

På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar som förekommer hos både hundar och

Korsningsavel på mjölkkor är positivt oavsett besättningsnivå

I de nordiska länderna finns en uppfattning om att korsning mellan mjölkraser enbart ger effekt i besättningar med låg avkastning. En ny studie som bygger på data från den danska kokontrollen visar

HGEN HGG Cancer

Precis som hos människor är cancer en relativt vanlig sjukdom hos hundar. Vi arbetar på att förstå olika typer av cancer hos ett antal olika hundraser. Fokus just nu ligger på juvertumörer, lymfom,

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Så gör

Mjölkforskning

Mjölkforskning

Mjölkproduktion är en central del av de gröna näringarna i Sverige. Förutom att mjölkproduktionen ger näringsrika livsmedel i form av mjölk och kött, och en högvärdig råvara från en stor andel

Mjölkforskning

Mjölkforskning

Mjölkproduktion är en central del av de gröna näringarna i Sverige. Förutom att mjölkproduktionen ger näringsrika livsmedel i form av mjölk och kött, och en högvärdig råvara från en stor andel

Enhancing the national breeding programs of Arctic charr and rainbow trout in Sweden with genotyping by sequencing

Enhancing the national breeding programs of Arctic charr and rainbow trout in Sweden with genotyping by sequencing

Short description Arctic charr and rainbow trout are the two most important farmed species for Swedish Aquaculture with a combined production of approximately 10,000 tn (FEAP 2018). Selective

Loading…