Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 403 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:
Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Fungerar genomiska avelsvärden på riktigt?

I dagens husdjursavel finns möjlighet att DNA-testa individer och ta fram genomiska avelsvärden. Dessa ger, vad man hittills sett, säkrare mått på djurets framtida egenskaper och faktiska värde i

SusPig och GenTore

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från

DebattLantbrukNyteknik

DebattLantbrukNyteknik

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Olika framtider för grisarna

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier. Maxad

DebattLantbrukNyteknik

DebattLantbrukNyteknik

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är

rekrytering genetisk dataanalytiker

rekrytering genetisk dataanalytiker

Vi söker en kvantitativ genetiker till Interbull Centre (SLU, Uppsala) för att stärka genomförande och utveckling av genetisk och genomisk värdering av kött- och mjölkdjur. Fokus ligger på att utföra

rekrytering genetisk dataanalytiker

rekrytering genetisk dataanalytiker

Vi söker en kvantitativ genetiker till Interbull Centre (SLU, Uppsala) för att stärka genomförande och utveckling av genetisk och genomisk värdering av kött- och mjölkdjur. Fokus ligger på att utföra

gigacow

Digitaliseringen av jordbruk gör det möjligt att samla in allt mer data från våra mjölkgårdar med automatiserade metoder. Tillsammans med genomisk avelsvärdering och nya uppkopplade sensorer innebär

Välkommen till Gigacow

På den här sidan finns information för dig som är med i Gigacow. Ta gärna kontakt med oss för mer information och planering. Gigacow är en infrastruktursatsning från SLU där vi automatiskt hämtar

korsningsrapport

Rapporten undersöker effekter på besättningsdynamik och ekonomiskt resultat när besättningar med röda kor (SRB) och holsteinkor (SH) i ekologisk och konventionell produktion går över till korsning.

Loading…