Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 307 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:
Disputation-Bingjie Li

Disputation-Bingjie Li

Disputation: Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle fun-vh@slu.se Bingjie Li försvarar sin avhandling "Genetic properties of feed efficiency and related traits in

Disputation-Bingjie Li

Disputation-Bingjie Li

Disputation: Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle fun-vh@slu.se Bingjie Li försvarar sin avhandling "Genetic properties of feed efficiency and related traits in

Disputation - Bingjie Li

Disputation - Bingjie Li

andrus.kangro@slu.se Bingjie Li will defend her PhD thesis “Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle” Bingjie’s PhD is a collaborative project between SLU and Aarhus

Disputation - Bingjie Li

Disputation - Bingjie Li

andrus.kangro@slu.se Bingjie Li will defend her PhD thesis “Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle” Bingjie’s PhD is a collaborative project between SLU and Aarhus

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up

Är gentekniskt förändrade kor framtiden?

Tekniska framsteg har gett nya möjligheter att förändra genuppsättningen hos lantbruksdjur. Men än vet vi inte om tekniken kommer att användas i stor skala. Det krävs både mer utvecklingsarbete och

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet! Såhär

Slaktkycklingar kan lida av värmestress

Slaktkycklingar växer snabbare och har större muskelmassa och bättre foderutnyttjande än vad värphöns har. Det finns dock en osäkerhet kring hur kvaliteten på bröstfiléerna hos slaktkycklingar

Sockerinnehållet i ensilage har liten betydelse vid utfodring av mjölkkor

Foderstater med en hög andel vallfoder till mjölkkor resulterar ofta i dåligt kväveutnyttjande. Ett högre innehåll av socker i grödan skulle teoretiskt kunna förbättra situationen. Våmmikroberna får

HGEN Avelsprogram röding och regnbåge

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN), tidigare Fiskeriverkets försöksstation i Kälarne, har sedan 1980-talet gemensamt bedrivit forskning och avel på röding och

HGEN Marine Science Program Tanzania: på väg mot ett avelsprogram för tilapia

Det största problemet för utvecklingen av akvakultur i Tanzania är bristen på såväl bra smolt som högkvalitativt foder. Många bönder förlitar sig på akvakultur som ett komplement. Fisk är en