Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 335 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

KV Hjärt-kärlsjukdom hos katt

Olika typer av hjärtsjukdom och komplikationer till dessa är några av de vanligaste dödsorsakerna hos katt. Hos katt, likväl som hos andra däggdjursarter, förekommer medfödda hjärtfel, men de

Juliette Hayer

Juliette Hayer

jehr0001 All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppenmeny https://www.slubi.se GitHub Twitter https://slubar1.slu.se/cnv/format/pers?q=email:juliette.hayer@slu.se&lang=

HGEN ReDiverse

Europeiska röda raser av mjölkkor har unik genetisk variation. De röda mjölkraserna har många bra egenskaper för produktion av mjölk. De har även bra hälsoegenskaper. Det finns flera olika raser i

Sofia Nyman

Sofia Nyman

sany0002 Min forskning är inriktad på kor och främst på de röda korna. Jag är även studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för husdjursgenetik.   Kursledare för Naturvetenskaplig

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en

Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr

navo0002 Kommunikatör på institutionen för husdjursgenetik Sedan februari 2019 arbetar Natalie von der Lehr som kommunikatör på institutionen för husdjursgenetik på halvtid. Hon jobbar dels med den

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation: Genomic variation across European cattle: contribution of gene-flow fun-vh@slu.se Maulik Upadhyay försvarar sin avhandling "Genomic variation across European cattle: contribution of

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

susannee Jag arbetar med forskning, handledning och undervisning inom tillämpad husdjursgenetik. Min forskning handlar om hästar och kor och är inriktad både mot prestation/produktion,

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga

HGEN Gen Selektion

Genomisk selektion har ökat avelsframsteget för mjölkkor och är infört, eller på väg att införas, i köttrasaveln i flera andra länder. Intresset för att använda metoden för avelsvärdering av köttdjur

SvDidisslare

Kött- och mejeriprodukter från idisslare framstår i livscykelanalyser ofta som mer klimatbelastande än andra livsmedel. Men sådana analyser tar varken hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till