Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 252 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

HGEN Marine Science Program Tanzania: på väg mot ett avelsprogram för tilapia

Det största problemet för utvecklingen av akvakultur i Tanzania är bristen på såväl bra smolt som högkvalitativt foder. Många bönder förlitar sig på akvakultur som ett komplement. Fisk är en

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

SLU Gigacow ger alla data om kon

Produktionsnära data från kor är möjliga att sammanställa och tolka med hjälp av SLUs unika resurs Gigacow. "Alla större forskningsprojekt börjar med att samla in data. Har vi bra data tillgängliga

Häst

På häst utför vi härstamningskontroller, färgtester och tester för genetiska sjukdomar samt prestationsegenskaper. Så gör du Beställ provkit om du tar provet själv. Provet kan behöva tas av en

Klimatanpassning av svensk animalieproduktion

Publ. 2021. Del 15 i serien Future Food Reports. Rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris" visar på sårbarheter, anpassningsbehov,

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Licentiatseminarium: Sandra Bonow

Licentiatseminarium: Sandra Bonow sofia.webering.ekberg@slu.se Sandra Bonow försvarar sin avhandling: Breeding of Swedish Warmblood horses towards specialization in show jumping and dressage

Blanketter

Observera att vi inte kan betala för ras som vi inte samlar prov från till något projekt. Skicka därför aldrig in ett prov utan att först ha varit i kontakt med oss. Följande två blanketter behövs

Kurspaket Bioinformatik

Institutionen för husdjursgenetik erbjuder ett terminslångt kurspaket inom bioinformatik på avancerad nivå (masternivå). Bioinformatik är ett multidisciplinärt forskningsfält som utvecklar och

Fristående kurser

Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? Då kan du läsa någon eller några av våra fristående kurser på grundläggande eller masternivå. Grundläggande nivå På grundläggande

Inavel hos europeiska röda mjölkraser

Europeiska röda mjölkraser har en viktig roll i livsmedelsproduktionen eftersom de har god hälsa och bra funktionella egenskaper. I ett europeiskt samarbetsprojekt har data för röda mjölkkor från

Många möjligheter med DNA-analys

Antalet DNA-analyser som görs på djur i svenska mjölkkobesättningar har ökat kraftigt de senaste åren. Förutom säkrare avelsvärden kan lantbrukarna få information om vilka djur som är bärare av

Loading…