Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 332 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga

HGEN Gen Selektion

Genomisk selektion har ökat avelsframsteget för mjölkkor och är infört, eller på väg att införas, i köttrasaveln i flera andra länder. Intresset för att använda metoden för avelsvärdering av köttdjur

SvDidisslare

Kött- och mejeriprodukter från idisslare framstår i livscykelanalyser ofta som mer klimatbelastande än andra livsmedel. Men sådana analyser tar varken hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till

SvDidisslare

Kött- och mejeriprodukter från idisslare framstår i livscykelanalyser ofta som mer klimatbelastande än andra livsmedel. Men sådana analyser tar varken hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop eva-stina.lindell@slu.se Välkommen till vår workshop den 12 mars 2019! Vi bjuder ännu en gång in alla SLU forskare inom akvakultur. Ta tillfället i akt och träffa

Fodereffektivitet är inte samma egenskap under laktationen

Att mjölkkorna utnyttjar fodret effektivt är viktigt, såväl för lönsamhet som för resurshushållning. De första veckorna efter kalvning har korna svårt att äta tillräckligt mycket för att försörja

Institutionen för husdjursgenetik

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning,

Bara var tredje insemination ger upphov till en kalv

För att få bra ekonomi i en mjölkkobesättning är det viktigt med en väl fungerande fruktsamhet. En viktig del i detta är att djuren blir dräktiga vid planerad tidpunkt och att dräktigheten bibehålls

Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics

Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation: Genomic variation across European cattle: contribution of gene-flow fun-vh@slu.se Maulik Upadhyay försvarar sin avhandling "Genomic variation across European cattle: contribution of