Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 417 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:
Information till hundägare

Information till hundägare

Har du en renrasig hund? Är hunden i så fall gammal och frisk eller har den diagnostiserats med någon av de sjukdomar vi studerar? Vår forskning täcker många av hundens genetiska sjukdomar från olika

KV HGG HGEN Tollarsjuka

Tollarsjuka är benämningen på två olika immunologiska sjukdomar (SRMA respektive IMRD, se nedan) med olika symtombild och som drabbar hundar av olika åldrar. Sjukdomarna förekommer även hos andra

Information till veterinärer

Information till veterinärer

Blodprover från hundar som, av er veterinärer, har diagnosticerats att vara sjuka eller friska är värdefulla för oss. Vi vill därför underlätta för dig att bidra med prover till våra projekt. Varje

Blanketter

Blanketter

Observera att vi inte kan betala för ras som vi inte samlar prov från till något projekt. Skicka därför aldrig in ett prov utan att först ha varit i kontakt med oss. Följande två blanketter behövs

HGEN Njursjukdom hos katt

Kronisk njursjukdom är vanligt hos katt och drabbar främst den äldre kattpopulationen. I de flesta fall är orsaken till nedsatt njurfunktion okänd. Syftet med detta projekt är att utvärdera

Svenska koraser är genetiskt anpassade till sin miljö

Förutsättningarna för att hålla boskap skiljer sig åt mellan olika delar av vårt avlånga land. Koraser med olika ursprung har olika egenskaper till följd av naturligt urval och målinriktad avel. Ett

Produktionen av svenskt griskött i social livscykelanalys

Ur ett socialt perspektiv är produktionen av griskött bättre för grisar i Sverige än för grisar i Europa i genomsnitt. Detta är en av slutsatserna i en social livscykelanalys utförd av forskare vid

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

gigacow

Digitaliseringen av jordbruk gör det möjligt att samla in allt mer data från våra mjölkgårdar med automatiserade metoder. Tillsammans med genomisk avelsvärdering och nya uppkopplade sensorer innebär

VH:s fakultetsnämnd 8 februari

VH:s fakultetsnämnd 8 februari

Fakultetsnämndens ordförande bjöd som vanligt upp med en gedigen agenda och många intressanta punkter till årets första fakultetsnämnd. Det är nytt år och årsbokslutet för fakulteten presenterades.

Fristående kurser

Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? Då kan du läsa någon eller några av våra fristående kurser på grundläggande eller masternivå. Grundläggande nivå På grundläggande

Att förmedla tydliga budskap och formulera sin forskningsidé

Att förmedla tydliga budskap och formulera sin forskningsidé

mw-red@slu.se Välkommen till en föreläsning med journalisten och författaren Magnus Linton. I ett framgångsrikt projekt har han på Uppsala Universitet inspirerat forskare till att effektivisera sitt

Loading…