Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 294 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

HGEN Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

MjölkMöte

MjölkMöte

SLU Mjölksymposium andrus.kangro@slu.se Dairy Networking meeting in Uppsala Det är en träff mellan forskning och industri. Tanngrisner, VHC Ultuna dekoning

MjölkMöte

MjölkMöte

SLU Mjölksymposium andrus.kangro@slu.se Dairy Networking meeting in Uppsala Det är en träff mellan forskning och industri. Tanngrisner, VHC Ultuna dekoning

Vilket temperament premieras hos islandshästar?

Vid avelsbedömning av islandshästar ingår temperamentsegenskapen spirit som har gynnsamt samband med tävlingsprestation. Det har dock ifrågasatts om ett avelsurval där hög poäng för spirit premieras

Adnan Niazi

Adnan Niazi

adnan Bioinformatics expert at SLU bioinformatics infrastructure (SLUBI). Since 2017        Bioinformatics expert, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural

Disputation-Shizhi Wang

Disputation-Shizhi Wang

Disputation: International breeding programs to improve health in pedigree dogs fun-vh@slu.se Shizhi Wang försvarar sin avhandling "International breeding programs to improve health in pedigree

Hundgenetikgruppen

Hundgenetikgruppen

På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar som förekommer hos både hundar och

Är gentekniskt förändrade kor framtiden?

Tekniska framsteg har gett nya möjligheter att förändra genuppsättningen hos lantbruksdjur. Men än vet vi inte om tekniken kommer att användas i stor skala. Det krävs både mer utvecklingsarbete och

HGENMedfött underbett hos islandshästföl

Varje år föds ett antal islandshästföl med missbildning av överkäken, ibland i kombination med problem med leder och senor som gör att dessa föl har svårt att resa och röra sig. Missbildningen av

Disputation-Shizhi Wang

Disputation-Shizhi Wang

Disputation: International breeding programs to improve health in pedigree dogs fun-vh@slu.se Shizhi Wang försvarar sin avhandling "International breeding programs to improve health in pedigree

Information till veterinärer

Information till veterinärer

Blodprover från hundar som, av er veterinärer, har diagnosticerats att vara sjuka eller friska är värdefulla för oss. Vi vill därför underlätta för dig att bidra med prover till våra projekt. Varje

Biobanker

Biobanker

Biobanker är ett viktigt verktyg för att förbättra cancervården i låg- och medelinkomstländer. Dessa arkiv av genetiska data från patienter kan förbättra både förebyggande åtgärder och vård. Men för