Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 248 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 15 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största

EpiBreedCharr – Epigenetiskt driven rödingavel

Projektet EpiBreedCharr kommer att bedöma effekten av epigenetik inom vattenbruksavel. I en fallstudie av både praktiskt och vetenskapligt intresse kommer vi att undersöka möjligheten att förbättra

GenoAvel – Genomisk selektion för mer produktiv röding i Sverige

Svensk rödingproduktion står idag inför flera utmaningar, såsom sjukdomsutbrott, som hotar dess hållbarhet. Moderna avelsmetoder kan erbjuda lösningar. Genomisk selektion är en banbrytande teknologi

10 miljoner från Formas till forskningsprojektet EQUIP om hållbar renskötsel

Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Forskarna ska försöka

Kurspaket Bioinformatik

Institutionen för husdjursgenetik erbjuder ett terminslångt kurspaket inom bioinformatik på avancerad nivå (masternivå). Bioinformatik är ett multidisciplinärt forskningsfält som utvecklar och

Val av provtagningsmetod när hårsäcken studeras

Hud och hår har många viktiga funktioner hos både djur och människa, till exempel som skydd mot UV-strålar och som del i vår temperaturreglering. Många sjukdomar drabbar dessvärre huden och flera av

Utrustning för att mäta köttkvalitet

Sedan institutionen fick en professur i köttvetenskap har det funnits ett önskemål om att kunna utföra analyser av egenskaper hos kött i egen regi. Sparbanksstiftelsen Skaraborg har beviljat medel

Många möjligheter med DNA-analys

Antalet DNA-analyser som görs på djur i svenska mjölkkobesättningar har ökat kraftigt de senaste åren. Förutom säkrare avelsvärden kan lantbrukarna få information om vilka djur som är bärare av

Inavel hos europeiska röda mjölkraser

Europeiska röda mjölkraser har en viktig roll i livsmedelsproduktionen eftersom de har god hälsa och bra funktionella egenskaper. I ett europeiskt samarbetsprojekt har data för röda mjölkkor från

Hög förekomst av övre luftvägssjukdomar kan kopplas till trubbnosighet

Övre luftvägssjukdomar är vanligt förekommande hos hund. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt vilka raser som löper hög risk att drabbas av denna typ av sjukdomar,

Olika framtider för grisarna

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier. Maxad

God ekonomi med mjölkraskorsning

Intresset för korsning mellan mjölkraser ökar i Sverige, vilket ökar behovet för mer kunskap rörande korsningsavel – särskilt om dess ekonomiska konsekvenser. I denna studie simulerades

Loading…