Biolight- påverkar det sårläkning hos häst?

Senast ändrad: 04 april 2022

Sårskador med åtföljande svullnad och smärta är mycket vanligt hos häst. Skyddande bandage är inte alltid möjligt att applicera, varvid en snabb sårläkning är viktig för ett gott slutresultat.

Idag finns få validerade behandlingar vid svullnad och sårskador. Det finns indikationer på att behandling med pulserande monokromatiskt rött synligt ljus med våglängden 640nm och infrarött ljus med våglängden 950nm (Biolight) skulle påverka såväl svullnad som sårläkning positivt.

Syftet med studien är att undersöka om behandling med Biolight, påverkar graden av svullnad vid sårläkning (med hjälp av diagnostiskt ultraljud samt datoriserad bildanalys) samt läkningstid (med hjälp av skjutmått samt datoriserad bildanalys).

Forskargrupp: Anna Bergh (KV), Susanne Demmers (UDS), Elin Hernlund (KV), Tamas Toth (UDS), Helena Treffenberg (UDS)