Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Tre hästar i en klunga

Är du en yrkesverksam ridlärare (dvs. ridledare, ridlärare eller licensierade tränare som arbetar på en ridskola) eller en ridskoleelev som rider på en av Sveriges ridskolor?

 Vill du delta i en undersökning som ingår i forskningsprojektet: Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst?

Hoppas att just du vill fylla i enkäten och bidra med viktig information som hjälper oss att uppnå projektets mål.

Foto: Böcker om ridning i en hög

Om projektet Hästvälfärd på ridskolor

I det här unika forskningsprojektet kommer vi, tillsammans med ridskoleelever och deras ridlärare, att identifiera ridskolors kunskapsbas, ta reda på vilka åsikter som finns om utbudet på landets ridskolor och kartlägga vilka pedagogiska verktyg som används för lärande när det gäller olika hästkunskapsområden. Fokus ligger på att undersöka hur vetenskapligt baserad kunskap om hästens beteende och inlärning i större utsträckning skulle kunna inkluderas i undervisningen på ridskolor.  På sikt förväntas projektet bidra till ökad teoretisk och praktisk kunskap hos ryttare och hästägare och därigenom till förbättrad välfärd för både människor och hästar.

I första delen av projektet kommer svaren på en enkät som skickas ut till Sveriges alla ridskolor att ligga till grund för en workshop under hösten 2022 där vi diskuterar hur vi gemensamt kan förbättra och vidareutveckla ridskolornas undervisning om hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst. I sista delen av ridskoleprojektet vill vi praktiskt testa ett skräddarsytt utbildningsprogram på ett par ridskolor.

Ni får gärna följa oss på vår Facebooksida "Hästvälfärd på ridskolor".

Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning (2022-2023). Du kan läsa mer om Stiftelsen Hästforsking här: https://hastforskning.se/.

Publicerad: 26 januari 2024 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se
Loading…