Enkäter

Senast ändrad: 14 september 2023
Foto: Barn står och håller små ponnyhästar

Här hittar ni länkar och information för att delta i enkätundersökningen i vårt projekt Hästvälfärd på ridskolor.

 

 


Är du ridlärare eller ridskoleelev på en av Sveriges ridskolor? Vill du delta i en undersökning om utbildningen i hästkunskap och samspelet häst-människa? Då är vi tacksamma om du vill fylla i en av enkäterna och bidra med dina åsikter och erfarenheter. Enkäten tar ca 20 minuter att besvara och du behöver vara 15 år (elevenkät) respektive 18 år (ridlärarenkät) för att delta i undersökningen. Forskningsprojektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning och genomförs av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi behöver din hjälp!
Forskarna behöver hjälp att sprida den bifogade enkäten som vänder sig till yrkesverksamma ridlärare (dvs. ridledare, ridlärare eller licensierade tränare som arbetar på ridskolan). Vi skulle vara mycket tacksamma om du som ansvarig i din förening vill skicka länken vidare (via email) till en eller flera ridlärare i er förening.

__________________

Enkät till ridlärare

Länk till ridlärarenkäten hittar ni här

Ni kan även använda QR-koden:

QR-kod för att delta i enkät för ridlärare

__________________

Enkät till ridskoleelever

Länk till elevenkäten hittar ni här

Ni kan även använda QR-koden:

QR-kod

__________________

Vill du även svara på en enkät om motivation och ridskolans miljö?

Vår mastersstudent Lina Nyberg, som studerar vid Helsingfors universitet, undersöker svenska och finska ridskoleelevers motivation att delta i undervisning i hästkunskap, samt hur eleverna upplever den allmänna miljön på ridskolan. Även i den här undersökningen behöver du vara 15 år för att delta. Enkäten tar ca 20 minuter att svara på och den finns på länken: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/118136/lomake.html.

Ni kan även använd QR-koden:

QR-kod

__________________

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Elke Hartmann: elke.hartmann@slu.se 

Här kan du läsa mer om projektet i sin helhet:  https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/hastvalfard-ridskolor/ 

Tack på förhand!

Elke Hartmann
Mari Zetterqvist Blokhuis
Lina Nyberg