Massage på häst

Senast ändrad: 04 april 2022

Trots frekvent användning av massage på häst- i syfte att verka avslappnande, öka cirkulationen i muskel samt verka smärtlindrande- finns få vetenskapliga studier som visar på dess effekt.

Det finns indikationer från humanstudier att massage skulle ha en smärtlindrande effekt, men inga som klart pekar på om det dessutom påverkar blodflöde i muskel samt grad av avslappning. Kunskap om massagens effekter skulle väsentligt öka den evidensbaserade delen av veterinärmedicinsk rehabilitering.

Syftet med studien är att i en cross-over studie studera massage effekt på blodflöde i hud och muskel med hjälp av NIRS-teknik, grad av avslappning med etogram, palpationsömhet med algometer och rörelse med hjälp av IMU-teknik.

Forskargrupp: Anna Bergh (inst kliniska vetenskaper, SLU), Elin Hernlund (inst kliniska vetenskaper, SLU)