Metabolt syndrom hos häst

Senast ändrad: 04 april 2022

Ekvint metabolt syndrom är en sjukdom som är ganska vanlig i hästpopulationen. Det verkar finnas ett samband mellan sjukdomens uppkomst och felaktig utfodring, fetma och insulinresistens.

I projektet studeras glykemiskt svar och påverkan på insulinnivåer av olika foder hos friska hästar, samt hästar med ekvint metabolt syndrom. Hur fetma påverkar inflammation och lipid- och glukosmetabolism studeras också.

Doktorand

Sanna Lindåse

Handledargrupp

Johan Bröjer (KV), Katarina Nostell (KV), Marianne Jensen-Waern (KV), Cecilia Müller (HUV)

 


Kontaktinformation

Sanna Truelsen Lindåse
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se