Molekylärgenetisk studie av sarkoider/inkar hos häst

Senast ändrad: 27 oktober 2016
Hästöra med sarkoider. foto

Sarkoider/inkar är den vanligaste typen av hudtumörer hos häst. Tumörerna är lokalt aggressiva och kan uppträda överallt på hästens kropp. Vi karaktäriserar den molekylärgenetiska bakgrunden till uppkomsten av sarkoider.

 

Utseendet varierar beroende på vilken typ av sarkoid det är. De kan t ex vara små knölar under huden, hårlösa partier med skrovlig yta eller utvärtes knölar som är såriga och skrovliga. Flera olika typer kan förekomma på samma individ.

Tumörerna är godartade, men placeringen på hästen, antalet tumörer och storleken på dem kan påverka hästens användning, avelsvärde samt utseende.

Det har tidigare visats serologiskt att uppkomsten av sarkoider har en genetisk koppling till MHC-regionen, vilket är en region i DNA:t som kodar för komponenter involverade i immunförsvaret. Nu har vi även sett sett samma sak molekylärgenetiskt och vill därför fortsätta att karaktärisera den molekylärgenetiska bakgrunden till uppkomsten av sarkoider.

Vill du bidra till studien?

Sarcoider är en virus-orsakad hudtumör, som utgör hästens vanligaste tumör i klinisk verksamhet. Tumörerna har en viss ärftlig disposition kopplad till immunförsvaret, som kan studeras genom blodeller hårprover. Tumörerna kan ställa till problem pga storlek, utbredning och lokalisation. Sarcoider är också ökända för hög återfallsrisk efter behandling. De vanligaste behandlingsformerna inkluderar omfattande excisionskirurgi och/eller lokal immunoterapi.

Delta genom att skicka in hårprov

Läs och fyll i instruktion, formulär och samtycke för hårprover och skicka in till oss.

Om du ska skicka in hårprov behöver du provtagningsmaterial. Det kan du beställa här: Beställning av provtagningsmaterial

Delta genom att skicka in tumörer

Läs och fyll i instruktion, formulär och samtycke för tumörer och skicka in till oss.

 


Analysen är kostnadsfri. Mer information lämnas av forskare Sofia Mikko, Institutionen för husdjursgenetik, SLU, 018-67 19 79, sofia.mikko@slu.se

 

 


 


Kontaktinformation

Sofia Mikko
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik, SLU
Husdjursgenetiska laboratoriet                                                        


Telefon: 018-671979
E-post: sofia.mikko@slu.se