Skriftligt samtycke för deltagande i genetisk studie av hästar med eller utan sarcoider/inkar i huden

Senast ändrad: 27 april 2012Genom skicka in detta formulär samtycker jag till följande:

Jag är villig att låta min häst ingå i sarcoidprojektet vilket innebär insamlande av material från min hästs hår. Provresultat samt hästens och ägarens uppgifter är anonyma i studien. Resultaten från studien kan komma att publiceras men redovisas då som grupp och inte enskild individ. Jag är även medveten om att jag när som helst kan dra mig ur studien, det vill säga att min hästs prov tas ur denna studie.  För att delta, fyll i formuläret och klicka på Skicka, längst ner på sidan. Tack för din medverkan!


Kontaktinformation