Objektiva mätmetoder för att registrera ledsvullnad hos häst

Senast ändrad: 04 april 2022

Bedömning av eventuell svullnad i led samt senskida är en viktig del vid klinisk undersökning av häst. En svullen led och senskida kan indikera en inflammatorisk process till följd av en skada, infektion eller dylikt.

Graden av svullnad kan användas för att bedöma prognos, styra val av terapi och rehabilitering samt utvärdera effekten av desamma. Idag bedöms svullnad främst genom palpation (lindrig, måttlig, kraftig) vilket är ett subjektivt bedömningssätt.

Syftet med studien är att öka kunskapen inom veterinärmedicinsk rehabilitering genom att undersöka hur väl resultaten av tre olika metoder för registrering av svullnad i kotled samt svullnad i kotsenskidan (palpation, måttband, skänkelmätare) överensstämmer, dels mellan mätmetoder samt även inom och mellan de som utför registreringen.

Forskargrupp: Anna Bergh (SLU, inst KV), Malin Connysson (Wången)