Utrota kvarka i Sverige

Senast ändrad: 10 mars 2023
Hästmule i närbild. Foto.

Att utrota kvarka i Sverige; verktyg för att identifiera och eliminera kvarkainfektion i svenska hästbesättningar

Varje år insjuknar hästar över hela Sverige i den mycket smittsamma luftvägssjukdomen kvarka. Sjukdomen innebär ett lidande för hästen och sjukdomsförloppet kan pågå under flertalet veckor, ibland flera månader. Symptomen kan vara mycket allvarliga och det finns även risk för livshotande komplikationer.

Trots att kvarka är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige fortsätter sjukdomen att vara ett stort problem inom hästnäringen. Kvarka bör och kan utrotas från den svenska hästpopulationen.

Målet med detta projekt är att skapa ett underlag för kontroll av sjukdomen, och i förlängningen en möjlighet att utrota kvarka hos svenska hästar. Detta underlag, som riktar sig till såväl hästägare som andra yrkesgrupper inom hästnäringen, för samman metoder för att undersöka hur och varifrån smittan kommer in i ett stall, förbättrade metoder för att hitta och behandla kroniska smittbärare och fastställer kriterier för att kunna friförklara hästar och stall från sjukdomen efter ett utbrott.

Stor vikt kommer att läggas på förmedling av ny kunskap från projektet för att skapa en medvetenhet om problematiken kring kvarka och förse hästägare och hästnäringen med viktiga praktiska råd kring hantering av sjukdomen när ett utbrott drabbar stallet

Finansiär: FORMAS
Medsökande: Miia Riihimäki (KV), Anna Aspán, Viveca Båverud, Gittan Gröndahl (SVA) Bengt Guss (BVF).
Samarbetspartner: SVA, NL fakultet


Kontaktinformation