Fruktsamhet hos berner sennen-hanar

Senast ändrad: 09 augusti 2021
Berner sennen. Foto

Inom rasen berner sennen finns rapporter om tikar som efter parning går tomma eller får små kullar, något som kan bero på minskad fruktsamhet hos tiken eller hanhunden. I det här projektet fokuserar vi på hanhunden.

Ett tillräckligt antal hanar i avel är en förutsättning för en sund hundavel med tillräcklig genetisk variation hos avkomman. I detta projekt undersöker vi spermakvaliteten hos berner sennen relaterat till hundens ålder.

Det finns flera faktorer som kan påverka spermakvaliteten. Ålder är en viktig faktor (andelen normala spermier sjunker med ökande ålder) men andra faktorer som kan påverka är infektioner, miljö, hull och genetiska faktorer. I detta projekt tar vi spermaprov och undersöker kvaliteten, och vi tar blodprov för att kunna göra ytterligare analyser.

Vilka hundar kan delta?

Vi undersöker intakta hanhundar från 18 månaders ålder av rasen berner sennen. Det finns ingen övre åldersgräns. Både hundar som går eller tidigare har gått i avel och hanhundar som inte har eller ska gå i avel är intressanta. Hundar med pågående sjukdom eller som behandlas med hormonpreparat kan tyvärr inte delta i studien.

Vad innebär det att delta?

Hanhund: Vid undersökningen tas ett spermaprov från hanhunden. Spermaprov tas gärna med en löpande tik närvarande, men utan att hunden får några läkemedel eller annan behandling. Ejakulatet bedöms direkt i mikroskop, och skickas även för analys på spermalab på institutionen för kliniska vetenskaper för en fullständig bedömning. Blodprov tas för senare analyser av hormoner och eventuellt också för genetiska analyser. Som djurägare får du svar på resultatet av spermaundersökningen, övriga analyser är bara för forskningen. Det kostar inget att delta i projektet.

Tik: Du som har en tik kan bidra till projektet genom att höra av dig när din tik löper, eftersom närvaron av en löpande tik kan underlätta spermasamlingen.

Var tas proverna?

Vi tar kontinuerligt emot hanar som provtas på SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala. Vi kommer också att arrangera provtagningar på andra ställen i landet, anmäl ditt intresse till oss och meddela var du bor, så återkommer vi med information om var provtagning kan ske.

Intresseanmälan

Du som är intresserad av att delta i projektet, maila hanhundsforskning@slu.se. Meddela ålder på hanen samt om han gått i avel tidigare. Du mailar också denna adress om du vill ställa upp med löptik.

Projektet genomförs i samarbete med Svenska sennenhundklubben.

Finansiering

Projektet finansieras med medel från  Thure F. och Karin Forsbergs Stiftelse och Jan Skogsborgs Stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst, leg veterinär, Dipl ECAR (europeisk reproduktionsspecialist), docent

Ida Hallberg, leg veterinär, doktorand och resident i reproduktion

Vi nås båda via hanhundsforskning@slu.se.