Immunologiska sjukdomar med ANA-positivitet

Senast ändrad: 03 april 2017

Sedan några år tillbaka pågår en studie för att studera reumatiska sjukdomar och förekomst av antinukleära antikroppar (ANA) hos hund.

Typiska symtom är kronisk ledstelhet och hälta som kan variera mellan olika ben, oftast mest uttalat efter vila. Även andra organsystem kan vara påverkade.

Medverkan

Vi söker hundar med misstänkt eller diagnostiserad reumatisk sjukdom och som testats positivt på det så kallade ANA-testet.

Vi önskar blodprover (EDTA-blod samt serum) från hundar av alla raser med reumatisk sjukdom och positivt ANA-test, särskilt hundar av raserna schäfer, cocker spaniel, amerikansk cocker spaniel samt tollare (se särskilt projekt) är av intresse.


Kontaktinformation

Hanna Bremer
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-672957
E-post: hanna.bremer@slu.se