Immunologiska sjukdomar hos Tollare

Senast ändrad: 01 mars 2021

Tollarsjuka är benämningen på två olika immunologiska sjukdomar (SRMA respektive IMRD, se nedan) med olika symtombild och som drabbar hundar av olika åldrar. Sjukdomarna förekommer även hos andra hundraser, men är vanligare hos tollare än hos de flesta andra raser.

Hjärnhinneinflammation/meningit
(Steroid responsive meningitis arteritis, SRMA)

SRMA är en typ av hjärnhinneinflammation som drabbar unga hundar, vanligtvis är de 6 till 18 månader vid insjuknande. Symtomen, som ofta uppkommer mycket akut, är feber, nacksmärta och nedsatt allmäntillstånd. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men ett överaktivt immunförsvar bidrar sannolikt.

Reumatisk ledvärk (även kallad SLE-liknande sjukdom eller Immune mediated rheumatic disease, IMRD)
Reumatisk ledvärk eller IMRD drabbar lite äldre hundar jämfört med SRMA. De flesta hundar är 2 till 6 år vid insjuknande. Symtomen kan komma smygande eller komma mer akut. Det vanligaste symtomet är stelhet efter vila. Hälta från olika ben/leder, svårighet att resa sig, gå i trappor och hoppa i/ur bilen är också typiska symtom. IMRD är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens immunförsvar felaktigt angriper den egna vävnaden. Diagnos ställs utifrån typiska kliniska symtom, uteslutande av andra sjukdomar som kan ge liknande symtom och med hjälp av ett antinukleärt antikropps (ANA) test. Majoriteten av tollare med IMRD är positiva på ANA testet, men ett negativt test utesluter inte sjukdom.

Aktuellt

Tollarprojektet har pågått sedan 2002. Under åren har intensiv forskning utförts vilket har resulterat i flera vetenskapliga publikationer. Vi söker kontinuerligt tollare för fortsatta studier.

Medverkan

Vi söker just nu:

Hundar med misstänkt eller bekräftad tollarsjuka (obehandlade eller behandlade), över hela landet. Veterinär som misstänker tollarsjuka kan skicka prov för analys av antinukleära antikroppar (ANA) kostnadsfritt inom ramen för projektet.
Särskild remiss krävs (länk med PDF-fil).

Veterinärer och ägare till hundar med misstänkt tollarsjuka är alltid välkomna att ringa eller maila för rådgivning!

Har du en hund av annan ras med symtom på reumatiskt ledvärk och som testats positivt på ANA testet, se ”Immunologiska sjukdomar med ANA-positivitet”.

Fakta:

Raser i projektet

Nova Scotia Duck Tolling Retriever


Kontaktinformation

Malin Nilsson

Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671354

e-post: malin.nilsson@uds.slu.se

Helene Hamlin
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671468
E-post: helene.hamlin@slu.se

Sidansvarig: hundbiobanken@slu.se