Immunologiska sjukdomar hos Nova Scotia Duck Tolling Retiever

Senast ändrad: 27 februari 2024

Tollarsjuka är benämningen på två olika immunologiska sjukdomar (SRMA respektive IMRD, se nedan) med olika symtombild och som drabbar hundar av olika åldrar. Sjukdomarna förekommer även hos andra hundraser, men är vanligare hos tollare än hos de flesta andra raser.

Hjärnhinneinflammation/meningit
(Steroid responsive meningitis arteritis, SRMA)

SRMA är en typ av hjärnhinneinflammation som drabbar unga hundar, vanligtvis är de 6 till 18 månaders ålder. Sjukdomstecken, som ofta uppkommer mycket akut, är feber, nacksmärta och nedsatt allmäntillstånd. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men ett överaktivt immunförsvar bidrar sannolikt.

Reumatisk ledvärk (även kallad SLE-liknande sjukdom eller Immune mediated rheumatic disease, IMRD)
Reumatisk ledvärk eller IMRD drabbar äldre hundar jämfört med SRMA. De flesta hundar är 2 till 6 år vid insjuknande. Sjukdomen kan komma smygande eller mer akut. Det vanligaste sjukdomstecknet är stelhet efter vila. Hälta från olika ben/leder, svårighet att resa sig, gå i trappor och hoppa i/ur bilen är också typiska sjukdomstecken. IMRD är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens immunförsvar felaktigt angriper den egna vävnaden. Diagnos ställs utifrån typiska kliniska sjukdomstecken, uteslutande av andra sjukdomar som kan ge liknande sjukdomstecken och med hjälp av ett test för antinukleära antikroppar (ANA). Majoriteten av tollare med IMRD är positiva på ANA testet, men ett negativt test utesluter inte sjukdom.

Tumörer
Tollare drabbas oftare än andra hundar av vissa sorters tumörer, däribland lymfom. Hos människor med SLE vet man att det finns en ökad risk att drabbas av exempelvis lymfom. Exakt vad detta beror på är inte fastställt, varken hos människa eller hos hund, men man tror att det har med immunförsvaret att göra.

Aktuellt

Tollarprojektet har pågått sedan 2002. Under åren har intensiv forskning utförts vilket har resulterat i flera vetenskapliga publikationer. Vi söker kontinuerligt tollare för fortsatta studier.

Medverkan

Vi söker just nu:

Hundar med misstänkt eller bekräftad tollarsjuka (obehandlade eller behandlade), över hela landet. Veterinär som misstänker tollarsjuka kan skicka prov för analys av antinukleära antikroppar (ANA) kostnadsfritt inom ramen för projektet.
Särskild remiss krävs för ANA-prov (länk med PDF-fil).

Veterinärer och ägare till hundar med misstänkt tollarsjuka är alltid välkomna att ringa eller maila för rådgivning!

Har du en hund av annan ras med symtom på reumatiskt ledvärk och som testats positivt på ANA testet, se ”Immunologiska sjukdomar med ANA-positivitet”.

Fakta:

Raser i projektet

Nova Scotia Duck Tolling Retriever


Kontaktinformation

Malin Nilsson

Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671354

e-post: malin.nilsson@uds.slu.se

Helene Hamlin
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671468
E-post: helene.hamlin@slu.se