Bukspottkörtelrubbning

Senast ändrad: 30 juni 2017

En av bukspottskörtelns funktioner är att utsöndra de livsnödvändiga enzymer som bryter ned maten vi äter. Hos en hund med denna sjukdom utsöndras inte dessa enzymer i tillräcklig mängd.

 Hunden kan inte bryta ner vare sig protein, fett eller kolhydrater och drabbas av brist på både energi och livsnödvändiga näringsämnen Den speciella formen av exokrin pankreas insufficiens (oförmåga) som förekommer hos schäfer, eurasier, långhårig collie och chow-chow beror på en atrofi (tillbakabildning) av bukspottkörteln (pankreas) och tros vara autoimmun.  Det innebär att hundens eget immunförsvar gör en felbedömning och förstör de celler som normalt sköter enzymutsöndringen. Att immunförsvaret reagerar på kroppsegen vävnad har i sin tur sin orsak i en genförändring.

Den sjuka hunden magrar kraftigt trots rikligt foderintag, har lös avföring (diarré), glanslös päls och äter mer än vanligt. Diagnostisering sker enkelt genom ett s.k. TLI-test där man mäter aktiviteten av matsmältningsenzymet trypsin  i blodet. En hund som diagnostiseras i tid kan leva med sjukdomen genom att man tillsätter de enzymer som saknas till varje måltid. Har sjukdomen gått riktigt långt kan hunden ha svårt att svara på behandlingen och att återhämta sig.

Vi försöker att hitta de genetiska förändringar som gör att vissa hundar i de aktuella raserna drabbas. Med ökad förståelse för hur sjukdomen fungerar och överförs till nästa generation hoppas vi kunna begränsa förekomsten.

Vi genomför genetiska analyser på svenska schäfrar och snart kommer blodprov från fler hundar behövas för nästa steg i forskningen (den s.k. detaljkartläggningen där de exakta generna påvisas). Förutom de genetiska analyserna görs immunologiska studier för att ytterligare försöka förstå sjukdomens karaktär.

Medverkan

Vi tar tacksamt emot blodprov från både EPA- sjuka hundar av raserna schäfer, långhårig collie, eurasier och chow-chow.

Tveka inte att höra av er med frågor om sjukdomen eller om ni är osäkra på ifall er hund passar in i studien.

Tack!

 

Fakta:

Raser i projektet

Schäfer, Eurasier, Långhårig collie, Chow-chow


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se