Cancer hos hund

Senast ändrad: 26 juni 2019
Tumör och ett måttband. Foto.

Precis som hos människor är cancer en relativt vanlig sjukdom hos hundar. Vi arbetar på att förstå olika typer av cancer hos ett antal olika hundraser. Fokus just nu ligger på juvertumörer, lymfom, mast cell tumörer, hemangiosarkom och osteosarkom, men vi har också nyligen arbetat med hjärntumör och melanom. Läs mer om de olika cancertyperna vi jobbar med.

Juvertumör

Cancer orsakas vanligtvis av en kombination av arv och miljö. Juvertumörer är den vanligaste cancerformen hos tikar och har många likheter med bröstcancer hos människor.

Engelsk springer spaniel, cocker spaniel, dobermann, boxer och schäfer är speciellt drabbade av juvertumörer och man vet inte vad detta beror på, men troligtvis är ärftliga faktorer inblandade. Vi vet idag relativt lite om de ärftliga riskfaktorerna för juvertumörer och bröstcancer hos kvinnor.

Ett forskningsprojekt pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU) för att undersöka den genetiska bakgrunden till juvertumörer. Målet är att hitta gener som bidrar till att juvertumörer uppstår hos hund genom att undersöka provmaterial från hundar. Vår förhoppning är att resultaten ska vara till gagn för både hundar och kvinnor med bröstcancer genom att på sikt ge bättre förståelse om sjukdomsmekanismer, diagnostik och behandlingsmetoder.

Förra året publicerade vi en analys jämförande flera hundra sjuka och friska English springer spaniel och hittade ett par regioner i arvsmassan som ger ökad risk för juvertumörer. En gen, CDK5RAP2, påverkar hur cellcykeln regleras och kan kanske påverka hur juvertumören uppkommer.

Nu tänker vi analysera fler raser och är mycket tacksamma för både blod och tumörvävnad från många raser med juvertumörer.

Medverkan

Vill du bidra till ökad kunskap om juvertumörer? Alla prover som lämnas är av största betydelse för forskningen!

Vi behöver både blodprov från friska äldre hundar (>8 år) och blodprov och tumörvävnad från hundar med juvertumör.

Vi är just nu i stort behov av vävnad för att kunna driva forskningen framåt! En bit tumörvävnad tas till forskning när tiken får juvertumören bortopererad och det innebär inga extra ingrepp på hunden. Om du har en tik inbokad för operation och kan tänka dig att donera tumörvävnad från din hund så kontakta oss för mer information.

Kontakta oss om du vill delta eller har frågor!

Raser i projektet

Engelsk springer spaniel, cocker spaniel, dobermann, schäfer, boxer, samt alla hundar

Kontakt

Susanne Gustafsson, koordinator Hundbiobanken Tel: 018-67 20 12

Osteosarcom

Osteosarkom är hundens vanligaste elakartade tumörsjukdom i skelettet. Sjukdomen drabbar framförallt storvuxna raser. Det är en komplex och dödlig sjukdom där de bakomliggande orsakerna är okända.

Vår forskargrupp på Uppsala Universitet forskar i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Broad Institute, Boston (USA) för att förstå mer om sjukdomens genetik. Vi hoppas att ökad kunskap om genetiken bakom osteosarkom ska leda till förbättrade metoder för diagnos och behandling och också kunna användas som en parameter i avelsarbetet.

Vi började med att studera osteosarkom hos greyhound, rottweiler och irländsk varghund. I de genetiska analyserna jämförde vi arvsanlagen mellan stora grupper av friska och sjuka hundar. På detta sätt har vi lokaliserat mer än 30 regioner i arvsmassan som påverkar sjukdomsrisken i dessa tre raser.

När vi nu har hittat anlag som ökar eller minskar risken för sjukdom är nästa steg att undersöka vilka effekter dessa har i kroppen på celler och vävnader. Vi jämför också DNA från tumörceller och vanliga celler för att få veta vilka genförändringar, "mutationer", som uppstått under tumörutvecklingen.

Vi har nu utökat studien att omfatta flera raser, i första hand leonberger, flatcoated retriever, golden retriever, grand danois, pyreneerhund och mastiff.

Medverkan

Har du en hund av någon av raserna som ingår i projektet och vill medverka?

Vi söker blodprov från hundar med skelettcancer oavsett ras, men framförallt de raser som omnämns ovan.

Vi söker också cancerfria äldre hundar, åldern beror på vilken ras det gäller. Greyhound och Rottweiler – från nio år, Mastiff och Flatcoated retriever – från åtta år, Irländska varghundar – från sju år samt Leonberger, grand danois och pyreneerhund – från sex års ålder.

Vi söker också vävnadsprov (en bit av tumören och en bit av normalt ben) från hundar med osteosarkom. Detta är oerhört viktigt för att vi ska kunna förstå sjukdomens utveckling bättre! Vävnadsprov tas i samband med operation eller efter att hunden avlivats, vi gör inga ingrepp som medför extra lidande för hunden. Om du kan tänka dig att donera vävnad från din hund så kontakta oss för mer information.

För att skicka in ett blodprov behöver du fylla i ett medgivaravtal (engelsk version av medgivaravtalet). Ta även med dig instruktioner för blodprovtagning samt fakturering till din veterinär. Vi önskar också att du fyller i en kort rasspecifik hälsoenkät. Tack för din medverkan!

Kontakt

Susanne Gustafsson Koordinator Hundbiobanken, 018-672012

Gliom – hjärntumör

Tumörer i hjärnan uppstår ofta ur en typ av stödjeceller som kallas för gliaceller. De tumörer som har sitt ursprung från gliaceller kallas för gliom. Hjärntumörer är vanligare i visa raser än andra t ex är den vanlig i brakycefala raser såsom boxer och bull terrier. Det finns en möjlighet att den mutation som ger ökad risk för gliom ligger nära någon av förändringarna som ger brakycefali (kort nos), vilket i så fall kan underlätta identifieringen.

Syfte

Syftet med detta projekt är att lokalisera de mutationer som orsakar gliom i större utsträckning hos de brakycefala raserna. Om dessa mutationer identifieras kan denna kunskap vara till hjälp för en batter förståelse för hur tumören uppkommer och förbättrad behandling av sjukdomen.

Gliom drabbar även oss människor och den kunskap vi inhämtar genom att studera hunden kan vara av stort värde för att hitta bot och behandling också för oss människor.

Forskare på Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med forskare från UC Davies i Kalifornien identifierat områden i arvsmassan där det är troligt att det finns mutationer som tillsammans skapar den brakycefala huvudformen. Genom att jämföra 39 hundar med gliom från flera raser, med 141 friska hundar från många raser, har vi hittat en region i arvsmassan där det finns tre gener som skulle kunna vara involverade i sjukdoms uppkomsten. En av generna, CAMKK2, finns i mindre mängd i hjärntumörer hos både hund och människa.

Melanom

Malignt melanom är en form av hudcancer där majoriteten av de genetiska faktorerna fortfarande är okända. Vi driver ett forskningsprojekt om melanom hos hund.

De mer aggressiva formerna av melanom hos hund påminner mycket om melanom i människa, där malignt melanom är den hudcancerform som orsakar flest antal dödsfall hos människa. Riesenschnauzer och pudel är hundraser som är speciellt drabbade av melanom. Man vet idag inte vad detta beror på, men troligtvis är ärftliga faktorer inblandade.

Medverkan

För att lyckas med vår satsning behöver vi din hjälp! Vi behöver

  • Blodprov från äldre friska hundar (> 8 år)
  • Blodprov från hundar som har/har haft tumör
  • Har du en äldre frisk hund (över 8 år) eller en hund med melanom av raserna som ingår i projektet? Kontakta oss för mer information!

Raser i projektet

Riesenschnauzer, Pudel, Skotsk terrier, Golden retriever och Labrador retriever

Kontakt

Susanne Gustafsson koordinator Hundbiobanken Tel: 018-67 20 12

Fakta:

Raser i projekten

Juvertumörer

Engelsk springer spaniel, cocker spaniel, dobermann, schäfer, boxer, samt alla hundar

Osteosarcom

Greyhound, rottweiler, irländsk varghund, flatcoated retriever, leonberger, golden retriever, grand danois, pyreneerhund, mastiff

Gliom

Alla med brakycefali (kort nos)

Melanom

Riesenschnauzer, Pudel, Skotsk terrier, Golden retriever och Labrador retriever


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se