Diabetes mellitus

Senast ändrad: 05 juli 2017

Diabetes mellitus (sockersjuka) är ett stort folkhälsoproblem som även drabbar hundar. Vissa raser drabbas oftare än andra. Diabetes mellitus är inte en enskild sjukdom utan en gemensam benämning för flera olika sjukdomar som alla karaktäriseras av höga blodsockernivåer.

Det höga blodsockret orsakas antingen av för låg produktion eller otillräcklig effekt av det blodsockersänkande hormonet insulin. I detta projekt undersöker vi den genetiska bakgrunden till diabetes mellitus hos hund.  Målet är att hitta gener som bidrar till att sjukdomen uppkommer genom att undersöka provmaterial, främst blodprov, från hundar av olika raser. Hundens och människans genkod liknar varandra och förhoppningen är därför att resultaten ska vara till gagn för både hundar och människor som drabbats av diabetes och att på sikt förbättra diagnostik och behandlingsmetoder. Det din hund bidrar med, om du väljer att delta i projektet, är ett blodprov som kan tas hos din ordinarie veterinär.

Medverkan

Hundar som drabbats av diabetes, alla raser.