Flatcoated retrieverprojektet

Senast ändrad: 30 juni 2017

Långtidsstudie av en årskull – vi följer Flatcoated retrievers födda 2012 genom livet!

Detta är en långtidsstudie som ska kartlägga hälsan hos en årskull Flatcoated retriever under tio års tid. Projektet drivs i samarbete med Flatcoated Retrieverklubben.

De valpar som föddes under 2012 inbjuds och uppmanas att delta. Genom denna kartläggning kommer vi att få mycket värdefull information om rasens allmänna hälsoläge. Vilka sjukdomar är vanliga? Vilka sjukdomar drabbar den unga respektive den gamla hunden? Vilka sjukdomar som är vanliga i andra raser är sällsynta hos Flatcoated retriever?

Förhoppningen är att studien kommer att generera heltäckande data för rasen. De blodprover som samlats in kan sedan användas för att hitta arvsanlagen bakom olika sjukdomar genom att jämföra drabbade hundar med resten av årskullen. Detta projekt ger unika möjligheter att förstå mer om hälsoläget för flatcoated retriever! Kunskapen som genereras kan sedan användas i arbetet för en friskare ras.

För att kunna genomföra detta behövs en biobank bestående av blodprover från alla deltagande hundar samt tillhörande hälsostatus. Hälsoinformation samlas in av flatcoated retrieverklubben genom att hundägaren med jämna mellanrum får fylla i en enkät via webben. Enkätsvaren tas emot och sammanställs av FRKs avelsråd och skickas sedan vidare till hundbiobanken.

Vill du medverka?

Målet är att så många som möjligt som har en flatcoated retriever född 2012 deltar i studien. De som anmäler sig som deltagare förpliktigar sig till att lämna ett blodprov och fylla i en hälsoenkät  när man går med i studien samt därefter årligen lämna hälsoinformation. Blodprovet tas efter att hunden har fyllt 1 år; förslagsvis i samband med HD röntgen eller vaccinering hos veterinären.

Enkäten besvaras via weblänk från klubbens hemsida (eller per brev om det är enklare). Därefter kommer enklare uppdateringar av hundens hälsa att efterfrågas årligen (sköts automatiskt via email) och en mer utförlig uppföljning görs vart tredje år. Även denna sköts automatiskt via email och webbaserad enkät. Om en allvarligare sjukdom eller dödsfall skulle drabba hunden så ombeds ägaren att rapportera detta direkt.

Fakta:

Raser i projektet

Flatcoated retriever, födda 2012


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se