Sköldkörtelrubbning

Senast ändrad: 30 juni 2017

Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet samarbetar i ett projekt där målet är att identifiera den genetiska bakgrunden till sköldkörtelrubbning hos hund.

Sköldkörtelrubbning är den allra vanligaste hormonsjukdomen hos hund. Sjukdomen är autoimmun vilket innebär att kroppens immunförsvar felaktigt bryter ner kroppsegen vävnad, i det här fallet sköldkörteln. Sköldkörteln producerar de viktiga hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), vilka styr kroppens ämnesomsättning. Produktionen av T3 och T4 regleras genom hypofysens hormon TSH (tyroideastimulerande hormon).

De kliniska symtomen på sköldkörtelrubbning kan variera mellan individer och raser. Eftersom sköldkörtelns hormonutsöndring är viktig för hela kroppen kan flera organ drabbas. Hunden blir ofta trött, frusen, får dålig pälskvalité, ökar i vikt och får lägre hjärtfrekvens. Eftersom symtom vanligen uppkommer först i sjukdomens senare fas, dvs. då hunden hunnit bli äldre, förväxlas de lätt med vanliga ålderskrämpor.

Sjukdomen diagnostiseras genom att man via ett blodprov mäter balansen av sköldkörtelns och hypofysens hormon (T4, TSH) samt förekomsten av antikroppar riktade mot den kroppsegna sköldkörteln (TgAA). Sköldkörtelrubbning kan inte botas men behandlas med ett dagligt hormontillskott för att återställa balansen.

Studien syftar till att identifiera både genetiska och miljömässiga faktorer som kan vara av vikt under utvecklingen av sjukdomen.

Raser

Riesenschnauzer, Hovawart, PON, Rhodesian ridgeback, Boxer, Welsh springer spaniel, Dobermann.

Projektet om sköldkörtelrubbning söker fler hundar

Har du en Riesenschnauzer, Hovawart, PON, Rhodesian ridgeback, Boxer, Welsh springer spaniel eller Dobermann? Fortsätt läs, du och din hund kan behövas!

Just nu gör vi en riktad insats för att samla in blodprov från dessa raser. För detta ändamål söker vi:

  • friska hundar, äldre än 7 år, som inte har diagnosticerats med sköldkörtelrubbning och/eller behandlats för det
  • hundar, oavsett ålder, med misstänkt sköldkörtelrubbning (symptom som trötthet, dålig pälskvalitet, viktökning etc), men som inte har fått diagnosen sköldkörtelrubbning och/eller behandlats för det
  • hundar, oavsett ålder, som någon gång i sitt liv har testats för TgAA, T4 och TSH

Vårt mål är att identifiera den genetiska bakgrunden till sjukdomen, att erhålla kunskap som i framtiden kan bidra till att diagnosen ställs i ett tidigare skede samt att ta fram mer specifika avelsråd i avelsarbetet för friskare hundar.

Vill du hjälpa oss att hjälpa din bästa vän? Kontakta oss!

Tusen tack för din medverkan.

Vänliga hälsningar,

Gerli Pielberg och Matteo Bianchi


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se